LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mittuniversitetet

Universitetslektor i historia

  • Skola & utbildning

Sundsvall

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Historia är en relativt stor ämnesmiljö med fjorton tillsvidareanställda varav fyra är professorer. Ämnet har idag fyra finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att bedriva forskning och undervisning i historia, med fokus på Sveriges historia efter 1945. Därtill ingår de administrativa  uppgifterna att sköta kontakter med bidragsgivare och anslagsförvaltare av externa forskningsmedel som möjliggör de nämnda forskningsuppgifterna. I anställningen ingår även att bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet. Vidare förväntas lektorn att kontinuerligt söka externa forskningsmedel och bidra till ämnets utveckling både vad gäller forskning och undervisning. Behörighet och bedömningsgrund Behörighet att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne, särskilt idéhistoria och ekonomisk historia eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Den som ska anställas som forskare ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF 4 kap. 4§). Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Därtill ska den sökande ha tillgång till oförbrukade externa forskningsmedel motsvarande minst tre års forskning på 75 % eller mer, inom området svensk samtidshistoria. Personliga förmågor Som person är du flexibel och har en god samarbetsförmåga. Arbetet innebär daglig kontakt och interaktion med andra forskare, studenter och kollegor varför stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Handläggning Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning 100 % med tillträde 2021-09-01, eller enligt överenskommelse. Information Närmare upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av professor Samuel Edquist, mailto:samuel.edquist@miun.se; tfn. 010-142 78 96 om ämnets utbildningsprofil av studierektor, Erik Nydahl, mailto:erik.nydahl@miun.se, tfn. 010-142 81 69. Information om institutionen kan avlämnas av prefekt, Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se,  tfn. 010-142 85 47, eller proprefekt Glenn Svedin, mailto:glenn.svedin@miun.se, tfn 010-142 82 47. Ansökan Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista, högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas samt dokumentation om tillgång till externa forskningsmedel. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-07-25. Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Mittuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!