LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Lösningsarkitekt, Stockholm

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 1 år - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 100% - OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Kunden är i full färd med en modernisering, digitalisering och automatisering, där applikationer i stordatorn ersatts med nya moderna lösningar. I fokus finns bland annat internetteknik, informationscentrisk syn, händelsedriven arkitektur (EDA) och moderna e-tjänster. Kundens arkitektur är indelad i fyra skikt: verksamhet, information, applikation och teknik. Varje skikt är sedan indelat i flera områden. Kunden söker nu en erfaren IT-arkitekt till applikationsskiktet som idag bland annat är baserat på JEE med Struts i front-end. IT-stödet ska skrivas om i sin helhet för att ge verksamheten ett bättre it-stöd för processoptimering och automatisering. En viktig uppgift för IT-arkitekten, som är en del av Kundens övergripande arkitekturstyrning, är att delta i att ta fram målbilden och driva arkitekturen mot den, samt att identifiera och kommunicera med intressenter till området oavsett de är givna eller inte. Arkitekten är en viktig spelare i utvecklingsinitiativ och stöttar utvecklingsprojekt med bland annat kravhantering, lösningsförslag och prioriteringar. Kunden arbetar i en modern miljö bestående av Java på RHEL och Dot Net på Windows Server. Termer/akronymer så som: Webservice, REST, XML, JSON, RDBMS/SQL, Wildfly, Quarkus, AMQ Artemis, HTML5, Angular, Intelli J, Maven, Git, OAuth, PKI, WCAG etc ska vara bekanta för dig. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Har bred och aktiv kunskap från de senaste tre åren gällande applikationsarkitektur - Har självständigt drivit och genomfört modelleringar/utredningar/förstudier - Har erfarenhet av lösningar baserade på händelsedriven arkitektur - Har erfarenhet av lösningar baserade på komponentifierad/modulariserad backend - Har erfarenhet av applikationsutveckling med Java-teknik inkl frontend - Har erfarenhet av lösningar baserade på Jakarta EE och Microprofile - Har erfarenhet av kravhantering - Eftergymnasial utbildning inom Data/IT, eller motsvarande kompetens Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - Arkitekturramverk så som Togaf och Zachman framwork - Sparx EA, UML, Archimate - SAD (Kruchtens 4+1) - Har erfarenhet av lösningar baserade på Open Shift Container Platform med Quarkus - Har erfarenhet av sammansättning av frontend givet en mikrotjänst-liknande arkitektur (exempelvis med hjälp av ”micro frontend”) - Arkitekturcertifiering ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!