LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Forskare i biologi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Forskare i Mikrobiologisk ekologi Ämnesbeskrivning En forskarposition inom mikrobiell ekologi finns tillgänglig för att arbeta med Johannes Rousk, professor i markmikrobiologi vid Lunds universitet. Projektet kommer att fokusera på mikrobiella reaktioner på klimatförändringsfaktorer i mark i allmänhet, inklusive i synnerhet mikrobiell tillväxthastighet, mikrobiella samhällsegenskaper och kolanvändningseffektivitetsreaktioner på uppvärmning i mark. Markmikroorganismer styr nedbrytningsprocesserna som dominerar de markbundna kol- och näringscyklerna. Nyligen har förmågan att karakterisera mikrobiella beroenden av och reaktioner på variation i miljöfaktorer, inklusive temperatur, fukt, etc. förbättrats dramatiskt, delvis på grund av metodutveckling. Parallellt har biogeokemiska modeller börjat införlivandet av mekanistiska representationer av mikrobiella processer. Projektet kommer att fokusera på att undersöka mikrobiella samhällets reaktioner på uppvärmning, med särskild uppmärksamhet på förmågan hos jordmikrobiella samhällen att anpassa sina temperaturförhållanden till miljöförändringar. Projektet kommer att omfatta fältarbete, underhåll av fältförsök, mycket laboratoriearbete, inklusive användning av spårning av radio- och -stabila isotoper i mikrobiella markörer, användning av amplikonsekvensering (16 S / ITS) för att karakterisera mikrobiell gemenskapssammansättning, och bestämning av mikrobiell temperatur, fukt och andra förhållanden. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innefattar: - Forskning inom ämnesområdet - Skriva upp MS för publicering i vetenskapliga tidskrifter - Underhåll av fältförsök i arktiska, tempererade och tropiska miljöer. - Undervisning i första, andra och tredje cykeln - Möjlighet till utbildning i högre utbildning och undervisning ska ges om undervisning är en del av arbetsuppgifterna. - Handledning av examensprojekt och doktorander - Söker aktivt extern forskningsfinansiering - Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan Kvalifikationer Krav - En doktorsexamen eller motsvarande forskarutbildning inom ämnet för anställningen - Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska - Dokumenterad erfarenhet av att använda radiomärkningsspårämnen (3 H, 14 C) för att bestämma mikrobiella tillväxthastigheter i jord - Erfarenhet av stabila isotopmetoder för att bestämma C- och N-mineralisering - Dokumenterad erfarenhet av DNA-extraktion från jordprover och efterföljande bioinformatiska analyser (t.ex. QIIME 2, etc.) för att bedöma mikrobiell alfa och betadiversitet hos mikrobiella samhällen i jord - Erfarenhet av bestämning av mikrobiell temperatur, fuktförhållanden för mikrobiell tillväxt och respiration Meriterande för anställningen - Erfarenhet av publicering av resultat som erhållits under punkten ”kvalifikationskrav” är en viktig och värderad kvalifikation Hänsyn kommer också att tas till goda samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, och hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och stärker pågående forskning inom avdelningen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling. Villkor mm. Tidsbegränsad anställning i 23 månader. Anställningens omfattning är en heltidsställning (100%) Kontaktperson: Johannes Rousk Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla: Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller: - CV / CV, inklusive en lista över publikationer - en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst två sidor) - kontaktinformation för minst två referenser - kopia av doktorsexamen och andra certifikat / betyg som du vill överväga - Dokumentation enligt krav enligt kvalifikationskrav (ovan) Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!