LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Tekniker, Musikhögskolan

  • Kommunikation, media & design
  • Kultur & fritid

Malmö

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Musikhögskolan i Malmö söker Tekniker Vi söker dig med god kunskap om musikrelaterad teknik. Du har god vana av att arbeta med musikproduktioner och är en person som tycker om att hjälpa andra och tar dig an uppgifterna med engagemang och lösningsfokus. Musikhögskolans AV-teknikgrupp ingår i institutionens Teknik- och Serviceenhet som ansvarar för olika typer av serviceverksamhet internt och externt. AV-teknikgruppen är ett team om 3 anställda som jobbar nära ihop och ansvarar för att tillgodose institutionens behov kring: • Instrumentpark exkl. piano och flyglar • Livscykelhantering av teknik och instrument (Inköp, underhåll, reparation, service, inventering och utrangering) • Teknik i övnings-, undervisnings- och konsertlokaler • Teknisk kompetens kring konserter, evenemang och projekt • Utlåning av teknik och instrument • Kunskapsbehov kring driftsatt teknik för lärare, forskare och studenter • Teknikutveckling • Projektering av teknik och kompetensbehov vid konserter och evenemang Utöver de ansvarsområden som normalt förknippas med rollen Tekniker tillkommer, på Musikhögskolan, ett helhetsansvar för att möta institutionens behov kring musikrelaterad teknisk utrustning och instrument. Utrustning som AV-gruppen ansvarar för är bl. a. PA-system, mikrofoner, monitorsystem, ljus-riggar, förstärkare, digitala och analoga mixerbord, ljusbord, videokameror, projektorer, publika skärmar, elförstärkta och akustiska instrument, en stor variation av orkesterinstrument, streaming-system för undervisning och online-musicerande, kablage och tillbehör. Även utlåning av teknik och instrument till institutionens studenter, forskare och lärare är en betydande del av arbetsdagen med ärendehantering, korrespondens och administration av utlåningssystem och andra stödverktyg. AV-gruppen hanterar även mjukvaror relaterade till musikframförande, musikproduktion (live och studio) och musikundervisning, exempelvis Dante, Qlab, Zoom, och produktionsprogram för bild, film och musik såsom Davinci Resolve, OBS Studio, Pro Tools, Ableton och Logic. I arbetsuppgifterna ingår • att administrera samt ansvara för utlån av teknisk utrustning och instrument till studenter och medarbetare, • support till lärare och studenter kring AV-utrustning och annan teknisk utrustning, • att ansvara för analog och digital AV-utrustning samt institutionens instrumentpark och övrig ljud-, bild- och ljusutrustning, • att underhålla, felsöka samt utföra enklare reparationer av teknisk utrustning och musikinstrument, • att ha kontakt med underentreprenörer gällande service och reparation av AV-utrustning, teknik och instrument, • att vara behjälplig vid användning av video-, ljus- och ljudutrustning, • att vid vissa tillfällen rigga ljud och ljus och video inför konserter, samt ibland köra ljud, ljus och video vid seminarier, konserter och konferenser, • att agera rådgivare och genomföra inköp av teknik och instrument, • att ansvara för att inventarielistor uppdateras och att nyinköpta inventarier märks och stöldskyddsmärks, • att installera AV-utrustning och teknik, • att vara behjälplig med övriga arbetsuppgifter inom teknik- och serviceenheten. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Arbetstid är oftast förlagd dagtid men kvällar och helger kan förekomma. Kvalifikationer För anställningen som Tekniker krävs • adekvat utbildning inom verksamhetsområdet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömmer likvärdig, • mycket goda kunskaper om ljusteknik och ljusproduktion • mycket goda kunskaper om teknisk utrustning inom musikproduktion, såväl analog som digital, • god kännedom om musikinstrument, • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. • goda kunskaper i Mac OS och IOS, Meriterande • erfarenhet av att ha arbetat med programvaror som beskrivs i stycket om mjukvaror ovan • praktisk erfarenhet av installationer gällande AV-utrustning, • praktisk erfarenhet av instrumentvård och underhåll, • erfarenhet av att köra live-ljud vid konserter, • erfarenhet av att köra ljus i live-sammanhang, • erfarenhet av videoproduktion inkl. postproduktion, • erfarenhet av systemadministration och utveckling i mjukvara avsedda för området (bokningssystem, inventariesystem), • god erfarenhet i att hantera ärenden i ärendehanteringssystem, • erfarenhet av att arbeta i projektverktyg, • licensierad för reparation av el-apparatur såsom exempelvis förstärkare, • certifierad för mobila arbetsplattformar (saxlift). Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik. Vid Musikhögskolan utbildas musiker, kyrkomusiker, tonsättare/arrangörer och musiklärare. Dessutom ges forskarutbildning i musikpedagogik och konstnärlig forskning i musik, samt fristående kurser. Musikhögskolan samverkar med det omgivande musik- och kultursamhället. Musikhögskolan är en relativt stor arbetsplats med ca 200 anställda och 800 studerande och erbjuder en kreativ och stimulerande miljö med höga konstnärliga och pedagogiska mål. Den dynamiska kunskapsmiljö som råder vid institutionen ger studenterna goda förutsättningar att utvecklas till kompetenta och självständiga musiker, pedagoger och forskare. Musikhögskolan i Malmö har en tydlig internationell profil med ett brett internationellt kontaktnät. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!