LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GÄVLEBORG

Vårdenhetschef till läkargruppen VO Anestesi, Gävle

  • Övrigt

Gävle

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet. VO Anestesi bedriver högkvalitativ anestesi-, operations-, intensiv- och uppvakningsvård där även smärtcentrum samt sterilcentral finns. Med verksamhet i både Gävle och Hudiksvall ger vi service till samtliga opererande verksamheter inom Region Gävleborg och genomför såväl planerade som akuta åtgärder av personal specialiserad inom An-Op-IVA. Vi är ett välfungerande, ISO-certifierat verksamhetsområde med gott samarbete över länet. Inom verksamhetsområde Anestesi arbetar totalt 450 medarbetare och omfattar förutom verksamhetschefen, 14 vårdenhetschefer i linjefunktion, två lokalt ansvariga driftchefer, vårdutvecklare, kvalitetssamordnare, läkare, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor, steriltekniker och chefssekreterare. Vi är stolta över vår verksamhet och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Vi söker en vårdenhetschef till läkargruppen i Gävle. Läkargruppen består av drygt 30 läkare med en bred kompetens. Arbetspanoramat är brett inom anestesi, operation och intensivvård. Vi har även smärtverksamhet med smärtläkare som läkarchefen ansvarar för. Gruppen tar ett stort ansvar och är delaktiga i verksamhetens alla delar. Vi har medicinskt ledningsansvariga för enheterna. Det finns studierektor för utbildningsläkarna. Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår du i verksamhetsområdets chefsgrupp, där du har ett ansvar för helheten inom verksamhetsområdet. I uppdraget som vårdenhetschef ingår bland annat ledningsansvar för enhetens personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion, patientsäkerhet, verksamhetsutveckling och samverkan med andra chefer. Du har vidare ett arbetsgivaransvar inom de områden som regleras av lagar och förordningar. ARBETSUPPGIFTER Som vårdenhetschef arbetar du med en engagerad läkargrupp med stark lagkänsla. Du har som chef stora möjligheter att snabbt verkställa förbättringsarbeten. Utveckling, vetenskapliga diskussioner och viljan att applicera vetenskapen i det praktiska arbetet genomsyrar hela verksamhetsområdet och arbetsgruppen. Du är också ansvarig för patientsäkerhet och verksamhetsutveckling och du säkerställer ett gott samarbete med övriga chefer och kollegor för att lyckas. Tjänsten kan kombineras med kliniskt arbete. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med ett operativt ledarskap förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värdegrund • professionalism och ansvar • respekt och ödmjukhet • öppenhet och ärlighet. Som ny chef och kollega erbjuder vi dig • trivsam patientfokuserad miljö • goda utvecklingsmöjligheter • ett gott samarbete med övriga i chefs- och stabsfunktion inom VO anestesi. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/region-gavleborg-som-arbetsgivare/Formaner/ KVALIFIKATIONER Vi söker dig som • har en tydlig ledarskapsförmåga, med tidigare erfarenhet av chefskap • tar ett gemensamt ansvar för hela verksamheten tillsammans med övriga chefer • har lätt för att samarbeta • gillar utmaningar och vill jobba för framtiden • är rättvis, tydlig och organiserad i ditt ledarskap • har god förståelse för de olika yrkesprofessionerna • har förmåga att tillvarata allas kompetens så att medarbetarna och verksamheten utvecklas • skapar delaktighet och engagemang genom tydliga mål • är lyhörd till idéer och skapar förutsättningar att vidareutveckla dessa. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande med kunskap om och erfarenhet från operations- och intensivvårdsverksamhet. Likaså är det meriterande att vara läkare med ovanstående kvalifikationer och erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid ett ledarskap i samverkan då grunden för oss är ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient. Vi arbetar med löpande urval. ÖVRIGT Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Med cirka 7 500 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi vill ge människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att erbjuda högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling ökar vi attraktionskraften för vår region. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

REGION GÄVLEBORG

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!