LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungsporten Hemtjänst AB

Verksamhetschef till Kungsporten Hemtjänst

  • Övrigt

Jönköping

Kungsporten Hemtjänst utför omvårdnadsinsatser & servicetjänster. Vi är en non-profit verksamhet där all vinst investeras i verksamheten. Vi är en lokal aktör som bedriver hemtjänst på kristen grund i Huskvarna/Jönköping. Bolaget är verksamt sedan 2015 och är godkänd hemtjänstutförare av Jönköpings kommun. Vår verksamhetsidé är att bedriva hemtjänst på kristen värdegrund och människosyn, alla människors lika värde. Verksamheten har sedan starten haft en god utveckling. Idag är vi en uppskattad aktör med en omsättning på ca 13 miljoner och med ett 40-tal engagerade medarbetare. Arbetsbeskrivning Som verksamhetschef är du ansvarig för planering, genomförande och utveckling av vår hemtjänstverksamhet. Du ansvarar för medarbetare, vårdtagare, kvalité, arbetsmiljö och ekonomi mm. Arbetet innebär bland annat ekonomisk uppföljning, budgetarbete, rekrytering av ny personal, medarbetarsamtal, kontakt med vårdtagare, myndigheter mm. Ledningsteamet består av dig, biträdande verksamhetschef, helgansvariga tillsammans med styrelse. Vi söker dig som: - Delar våra värderingar bl.a vår kristna tro och brinner för att driva hemtjänst efter de värderingarna som församlingen står för. - har relevant högskoleexamen, exempelvis sjuksköterska, socionom, social omsorg eller annan jämförbar utbildning. - har erfarenhet av att vara ledare. Meriterande är tidigare erfarenhet av chefsuppdrag innehållande arbetsledning, ansvar för verksamhetsutveckling med ekonomi- och personalansvar. - drivs av att utveckla vår verksamhet genom att leverera kvalité och att strategiskt arbeta med organisatoriska frågor. - Ha personlig lämplighet för tjänsten. Kungsporten Hemtjänst ägs av Kungsportskyrkan i Huskvarna. Kungsportskyrkan är en växande församling med 850 medlemmar. Utöver en bred församlingsverksamhet bedriver vi förskola, friskvård, café, konferensverksamhet, företagshotell, hemtjänst och trygghetsboende. Vi är en kristen församling som vill präglas av både framåtanda och omsorg. Vi tror att Gud älskar varje människa och därför vill vi bry oss. Detta är de kristna värderingarna församlingen grundar sig på. Församlingens vision är: ”En församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen.” Vi samarbetar med Evangeliska Frikyrkan.

Kungsporten Hemtjänst AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-31
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!