LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Fastighetschef - pedagogiska lokaler

  • Övrigt

Uppsala

Fastighetsstaben Vill du vara med och påverka utvecklingen av pedagogiska lokaler i en starkt växande kommun? Då kan rollen som fastighetschef vara nästa steg för dig! Fastighetsstaben är redo för att ta nästa utvecklingssteg vilket innebär att en ny ledande befattning som fastighetschef för utbildningsförvaltningen ska etableras. I tjänsten har du stora möjligheter att påverka utvecklingen för de pedagogiska lokalerna i kommunen, ett område med en beräknad investeringsvolym på 6,2 miljarder kronor de kommande 10 åren. Som fastighetschef ansvarar du för att driva förvaltningens fastighetsfrågor, avseende både befintligt och framtida bestånd. I denna ledande befattning tar du plats i så väl fastighetsstabens som utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Du är anställd på fastighetsstaben och rapporterar direkt till stabschefen. Du rapporterar också direkt till direktören på utbildningsförvaltningen. I rollen ingår även personalsvar för två medarbetare. Fastighetsstaben på Uppsala kommun är en del av kommunledningskontoret med kommunstyrelsen som politisk nämnd. Staben består av ca 70 medarbetare och omsätter ca 1,7 miljarder kronor. Verksamhetens ansvarsområden är dels lokalförsörjning för alla kommunala förvaltningar, dels fastighetsförvaltning av kommunstyrelsens fastighetsbestånd. Merparten av kommunkoncernens fastighetsbestånd finns i helägda kommunala fastighetsbolag med vilka fastighetsstaben har väl utvecklade samarbeten. En betydande andel av kommunens boenden hyrs in av fastighetsägare utanför kommunkoncernen. I rollen som fastighetschef ingår du i en nybildad grupp inom fastighetsstaben bestående av fastighetschefer och fastighetsansvariga som alla arbetar direkt med specifika förvaltningar. Ditt uppdrag Som fastighetschef för pedagogiska lokaler är du huvudansvarig för utbildningsförvaltningens fastighetsfrågor. Tjänsten rymmer så väl ett strategiskt som ett operativt ansvar. Som fastighetschef arbetar du med strateger, lokalbeställare, projektledare, förvaltare, avtalsansvariga och fastighetsekonom i en matrisstruktur där du har en ledande roll. För att hantera uppdraget sitter du både i fastighetsstabens och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Som fastighetschef driver du fastighetsfrågorna i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Du står för sakkunskaperna inom fastighetsområdet och har en ledande roll i arbetet med så väl lång- som kortsiktiga lösningar. Du kan också sätta fastighetsfrågor i kommunkoncernsammanhanget för att hitta lösningar som strävar mot optimering av de kommunala resurserna, exempelvis samnyttjandelösningar. I rollen ingår också personalansvar för två medarbetare; fastighetsansvariga för grundskolan respektive gymnasieskolan/förskolan. Din bakgrund Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning, gärna på högskolenivå. Du behöver ha erfarenhet av fastighetsfrågor på både strategisk och operativ nivå samt erfarenhet av fastighetsutveckling. Goda fastighetskunskaper och kunskaper i fastighetsekonomi är en förutsättning för att kunna sortera och prioritera mellan olika alternativ och på så vis stötta utbildningsförvaltningens ledningsgrupp i en effektiv hantering av fastighetsfrågorna. Det är meriterande om du har erfarenhet av en ledande roll inom fastighetsverksamhet och/eller utbildningsverksamhet samt har arbetat i en matrisorganisation. Erfarenhet från fastighetsbolag och/eller politiskt styrd verksamhet är också meriterande. Det är en fördel om du är van att arbeta i fastighetssystem och ha goda kunskaper i Excel. För att lyckas i uppdraget behöver du ha god pedagogisk och kommunikativ förmåga, med stor vana att utrycka dig i så väl tal som skrift. Du har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god ledarskapsförmåga och förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Vi ser också att du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Upplysningar I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19. Har du frågor om tjänsten, kontakta Carl Ljunggren, chef för fastighetsstaben, 018-727 10 85 Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Helena Persson Brage, HR-specialist, 018-727 67 05 Fackliga företrädare: Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49 Saco, Maria Persson, 018-727 24 24 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, kansli samt enheten för omvärld och ledningsstöd. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!