LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Lärare i spanska och svenska

  • Skola & utbildning

Borås

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder utbildning inom Ekonomiprogrammet, Entreprenörsprogrammet, Fritid och hälsa (inriktning inom Barn- och fritidsprogrammet), IB (International baccalaureate), Teknikprogrammet, Språkintroduktion samt Nationella och Lokala idrottsutbildningar. Inom skolan finns också stödverksamheten Torget för elever med autismspektradiagnos. Totalt studerar drygt 1200 elever på våra olika program. Skolan har 120 medarbetare och den pedagogiska personalen är organiserade i såväl programlag som ämneslag. Skolan har också en elevhälsoorganisation samt en serviceorganisation - kost, lokalvård, vaktmästeri, IT samt administrativt stöd. Förutom gymnasiechefen består skolledningen för Sven Eriksonsgymnasiet av tre rektorer och en skolintendent. Trivsel, höga förväntningar och kvalitet är nyckelord för Sven Eriksonsgymnasiet. Sven Eriksonsgymnasiet ligger i centrala Borås med närhet till Resecentrum för dig som pendlar med tåg eller buss. Ytterligare information om verksamheten finner du via Borås Stads hemsida. Undervisa i spanska och svenska på Ekonomiprogrammet. Du har ett tryggt ledarskap där du engagerar, utmanar, är kreativ och har ett gott bemötande. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du tillsammans med dina kollegor systematiskt planerar, genomför och följer upp undervisningen. Lärarexamen och lärarlegitimation för gymnasieskolan i spanska och svenska. Du har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet och förstår betydelsen av att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl lärarkollegor som övriga funktioner på skolan. Fackliga företrädare är Mikaéla Andersson och Sven Dahlberg (Lärarnas Riksförbund). Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00. Läs mer om Borås Stads personalförmåner: Borås Stads personalförmåner Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås: Bildningsstaden Borås Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!