LetsGig & Mecenat
Gigg från: Boverket

Planeringsarkitekt

  • Allt-i-allo

Karlskrona

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 260 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare. ARBETSUPPGIFTER På enheten för plan och bygg arbetar vi med frågor som rör detaljplan, lov och byggprocessfrågor med fokus på lagtolkning, vägledning och utbildningar. Eftersom en av våra planeringsarkitekter kommer att vara föräldraledig, söker vi nu en vikarie att förstärka gruppen under cirka ett år. I rollen som planeringsarkitekt på Boverket kommer du att: • ta fram råd och vägledning till plan- och bygglagen inom framförallt detaljplan. • delta i olika interna och externa utredningar och projekt • ge förslag och lämna synpunkter på författningsändringar. • följa upp och utvärdera tillämpningen av PBL och processer knutna till lagen. • arbeta med kunskapsförmedling i olika former, till exempel besvara frågor från handläggare på kommuner, länsstyrelser och från byggbranschen. • delta i arbetet med domstolsremisser och regeringsuppdrag inom framförallt detaljplanering • delta i arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har aktuell kommunal eller statlig erfarenhet från arbete med frågor om plan- och bygglagen med inriktning på detaljplanering, eller likvärdig erfarenhet. Du är uppdaterad i aktuella lagförändringar inom området. Du är van vid att muntligt och skriftligt vägleda såväl enskilda som professionella aktörer. I grunden har du en akademisk utbildning inom fysisk planering, utbildning till landskapsarkitekt, arkitekt, samhällsplanerare eller motsvarande. Du bör ha en master/magisterutbildning, alternativt en längre arbetslivserfarenhet kopplat till våra frågor. Då arbetet ofta sker i grupp, är det viktigt att du är lyhörd, har lätt för att samarbeta och kan uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i tal och skrift och även framför kamera. Du har lätt för att växla mellan olika frågeställningar och att arbeta självständigt och strukturerat för att nå uppsatta mål enligt tidplan. Vi fäster stor vikt vid dessa förmågor. Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare. Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Boverket

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!