LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Vikarierande vårdare LSS-verksamheter i Bromma

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Vi söker flera vikarier till Enheten för personligt stöd i Bromma. Nu söker vi dig, som är en engagerad och utvecklingsinriktad person. Verksamheterna är i ett expansivt utvecklingsskede där du får möjlighet att vara i en innovativ arbetsmiljö där du kan göra skillnad. Målet med vår verksamhet är att bidra till en meningsfull och stimulerande vardag där individens önskemål, förmågor och behov tas tillvara. Som vikarie är du aktiv genom att du är en del av arbetsgruppen och ansvarig för att tillsammans med chef och kollegor driva utvecklings- och omsorgsarbetet med fokus på individ och hälsa. På enheterna bor och arbetar vuxna personer med olika behov av stöd och service samt olika funktionsnedsättningar enligt LSS. Verksamheten grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter den enskildes behov, önskemål och möjligheter. I arbetet ingår även medicinsk delegation som ges av ansvarig LSS/distrikts sköterska till personalen. Arbetsbeskrivning Verksamheten grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från Lagen om Stöd och Service till personer med funktionsnedsättning – LSS. Vi erbjuder ett individuellt och ett anpassat stöd efter behov, förmåga, önskemål och möjligheter. Vi strävar efter en helhetssyn där vi ser hela människan, individens behov i centrum (IBIC). Som vikarierande vårdare/stödassistent arbetar du med att ge stöd och service till de boende i deras egna hem eller arbete, samt skapa en meningsfull fritid. Stödet utformas tillsammans med den enskilde eller företrädare och utgår från dennes egna förmågor, behov och önskemål samt beställningen från biståndshandläggaren. I arbetet används ett pedagogiskt förhållningssätt genom att utgå från varje persons intressen, färdigheter. Det betyder att du anpassar ditt bemötande och förhållningssätt, samt miljön, för den enskilde. Du förväntas arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt där det friska får vara i fokus och deltagarens styrkor och resurser får vara en inspirationskälla i ditt arbete. De handlingsplaner, rutiner och scheman som upprättas för individens dagliga liv är styrande i verksamheten. Arbetet förutsätter att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt att du har grundläggande datorkunskaper   Kvalifikationer Vi söker dig som har intresse och erfarenhet av att jobba med målgruppen. Kunskap om alternativ kommunikation, exempelvis teckenkommunikation, piktogram och sociala berättelser är en stor fördel. Vi sätter stort värde på förmåga till samarbete och intresse för att samarbeta med övriga verksamheter inom vår enhet.   Övrigt Arbetstiden kan vara både dagtid, kvällar, natt, helger samt sovande jourtjänstgöring ingår. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder. Webbplats: start.stockholm

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!