LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro Universitet

Universitetslektor i socialt arbete

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi söker en universitetslektor i socialt arbete för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete. Bakgrund I ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ges utbildning inom Socionomprogrammet på grundläggande och avancerad nivå, samt forskarutbildning, fristående kurser och olika uppdragsutbildningar. Forskningen i socialt arbete bedrivs inom forskningsmiljön Social Work Studies och behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet rör såväl studier av sociala problematiker kring barn och ungas utsatthet, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete samt sociala insatser i anslutning till detta. Enheten söker en lektor inom forskningstemat Barn och ungas relationer (BUR) – med inriktning mot Ungas utsatthet och hälsa med koppling till kön/genus, för att fördjupa ämnets forskningsinriktning och kunskapsbas kring detta område. Anställningens profil hänger samman med att teman kring ungas utsatthet och hälsaär ett starkt inslag både inom vårt program- och kursutbud, för att utveckla vårt forskningstema inom BUR, samt har en stark koppling till ett förebyggande, hälsofrämjande och kurativt socialt arbete och såväl inom som inom skola och elevhälsa, som inom hälso- och sjukvården. Arbetsuppgifter Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. Som universitetslektor i Social arbete vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid åt undervisning, medan 20 % är vikt åt kompetensutveckling/egen forskning och 10 % åt administration. Det är utöver detta möjligt att finansiera delar av din tjänst med egna forskningsmedel. Den sökande förväntas bedriva undervisning inom både Socionomprogrammet, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet och på den fristående kursen Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa. Behörighet och bedömningsgrunder Se hela annonsen på Örebro universitets sida för lediga jobb. Information Anställningen är 100% tillsvidare. Provanställning och individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Jürgen Degner, 019-30 34 40 e-post: jurgen.degner@oru.se eller Anna Petersén, 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj • Publikationslista • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Sista ansökningsdag är 2021-03-26. Välkommen med din ansökan! Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Örebro Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!