LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Sjuksköterska kirurgi, dag/kväll/natt

  • Vård & assistans

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare är vår verksamhet och de gör skillnad varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten och skapar trygghet genom fokus på respekt, integritet och tillgänglighet. Om verksamheten Vi söker sjuksköterskor som vill arbeta på kirurg- och urologavdelning C3. Här bedrivs akut och elektiv vård inom urologi och kirurgiska specialiteter. Som sjuksköterska hos oss får du därför en bred kompetens inom operativ omvårdnad. På avdelningen finns en enhetsstödjare som också fungerar som stöd till dig som sjuksköterska i de utmaningar du kan ställas inför. På avdelningen har vi startat ett projekt i syfte att uppmuntra och underlätta förbättringsarbete och som stärker dina möjligheter att arbeta med din egen utveckling inom yrket liksom att vara med och utveckla och förbättra verksamheten. Vår strävan är att medarbetarnas scheman är hållbara och hälsosamma. Avdelningen har 23 vårdplatser fördelat på två rundlar, här vårdas patienterna i enkelrum. Arbetsuppgifter Som sjuksköterska på kirurg- och urologavdelningen samarbetar du nära undersköterskan liksom med ditt team bestående av läkare, arbetsterapeut, dietist och kurator. Tillsammans arbetar ni med fokus på patienten och utifrån dennes behov. Du är en nyckelperson på avdelningen och har omvårdnadsansvar om patienten. Arbetsuppgifterna varierar stort och är ofta medicintekniska. Vi arbetar kontinuerligt förebyggande med fall, nutrition och trycksår. Kvalifikationer Du som söker är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av ovan nämnda specialiteter. På vår avdelning är arbetet varierat, vissa situationer kräver ett snabbt agerande. Du behöver därför vara flexibel och snabbt kunna förändra ditt arbetssätt för att anpassa sig till nya omständigheter liksom att anpassa och styra om omvårdnadsarbetet utifrån rådande förutsättningar. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga, bidrar till och tillvaratar teamets samlade kompetens i samarbetet med övriga professioner. Du är kommunikativ och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du är initiativtagande du förutser problem, utvecklar alternativa planer och aktiviteter och ser utvecklingsmöjligheter för både verksamhet och din egen utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 5
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!