LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings kommun

Chef till HR-service

  • Övrigt

Linköping

Om Verksamhetsstöd och service På förvaltningen Verksamhetsstöd och service finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. I vår mångfasetterade förvaltning ingår verksamheterna Ekonomiservice, Löneservice, HR-service, Kontakt Linköping, LKDATA, Upphandling och inköp, e Lärande Center och Stadsarkivet. Att arbeta inom Verksamhetsstöd och service innebär att du är med och bidrar till utvecklingen av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar. För att säkerställa en god och användbar service strävar vi ständigt efter att ligga i framkant - oavsett om det gäller att lösa våra kunders utmaningar, hitta nya effektiva metoder eller digitalisera processer. Om arbetsplatsen HR-service består av funktionerna HR-direkt, Rekryteringsservice och HR-arbetsmarknad. Verksamheten bedriver även kommungemensamma HR-projekt. Vid HR-service arbetar ca 25 medarbetare i roller som HR-konsulter, HR-kommunikatörer och HR-administratör. I uppdraget som chef för HR-service ingår ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.  Uppdraget för HR-service är att agera kommungemensamt stöd i HR-frågor för hela kommunen, verksamheten ska utifrån ett verksamhetsdrivet HR skapa värde för primärt chefer och HR-konsulter genom att säkerställa tillgänglig kompetens, resurser och tjänster inom HR-området. Arbetsbeskrivning Uppdraget som chef för HR-service är brett och innefattar allt från att styra, leda och utveckla verksamheten. Uppdraget innebär mycket varierande arbetsuppgifter med stort behov av flexibilitet och anpassning. Du ingår i HR-processägarens ledningsgrupp som leds av HR-direktören. Några av dina viktigaste samarbetspartners är förvaltningarnas HR-chefer samt förhandlingschefen i kommunen. Genom att ha ett strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning ska kommunen på alla nivåer ha rätt kompetens för uppdragen, nå målen med god kvalitet och möta framtida utmaningar. I uppdraget ingår bland annat att ansvara för: • att de kommungemensamma HR-processerna är effektiva, flexibla och ändamålsenliga på en kommungemensam nivå.  • driva kommungemensamma program och utbildningar. • marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Kvalifikationer Vi ser att du har akademisk utbildning inom personal- och arbetsvetenskap alternativt beteendevetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att leda både strategiskt samt operativt personalarbete samt erfarenhet av kundfokuserad verksamhetsutveckling. Vidare har du viss chefs- och ledarerfarenhet.  Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete samt av att ha arbetat med personalfrågor inom offentlig sektor. Det är också meriterande om du har erfarenhet av tjänsteutveckling inom HR.  Som person ser vi att du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet i arbetet, och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. För att passa in i rollen ser vi att du är trygg i dig själv och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, samtidigt som du gör korrekta avvägningar och prioriteringar.    I denna rekrytering samarbetar vi med AS&B, för att söka tjänsten klicka här. Information om tjänsten Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%  Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 6641 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!