LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Naturvårdshandläggare

  • Övrigt

Jönköping

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. Du kommer vara placerad på Enheten för naturskydd och tillsyn på Naturavdelningen. Enheten består av 19 medarbetare. Enheten jobbar med prövning och tillsyn inom naturvård och vattenverksamhet. Vi arbetar även med att skydda och bevara de värdefullaste naturmiljöerna inom Jönköpings län, samt skydd av dricksvatten. ARBETSUPPGIFTER Fokus på tjänsten ligger inom prövning och tillsyn av värdefulla naturmiljöer. Bland annat kommer du hantera frågor som rör strandskydd, artskydd, biotopskydd och andra områdesskydd. I arbetet ingår att bedöma påverkan på naturmiljöer och arter, allt från enskilda träd till större områden som till exempel naturreservat. Viss prövning och tillsyn kan även bli aktuellt inom vattenmiljöer. Som naturvårdshandläggare deltar du även i vindkraftsärenden, infrastrukturärenden och planärenden. Arbetet är självständigt genom att du ansvarar för dina ärendens framåtskridande, samtidigt som det är ett teamarbete med avstämning av inriktning och bedömningar i gruppen och med chefen. Du kommer skriva beslut i dina ärenden. Du kommer att ha många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning med inriktning mot naturvård eller på annat sätt uppnått likvärdig kompetens. Därtill ställer tjänsten krav på minst B-körkort och svenska i tal och skrift. Du behöver också ha goda datakunskaper. Arbetslivserfarenhet inom handläggning av naturvårdsärenden är särskilt meriterande. Goda kunskaper inom miljöbalken är meriterande, liksom vana vid myndighetsutövning inom offentlig förvaltning, särskilt tillsynserfarenhet inom miljöområdet. Vi ser även erfarenhet av att göra naturvärdesbedömningar samt artkunskap om fåglar och fladdermöss som meriterande. Som person är du strukturerad och har förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar. Du har förmågan att kombinera en tydlig myndighetsutövning med en konstruktiv dialog, och kan anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Du måste kunna samarbeta med kollegor och externa aktörer, men du ska även kunna arbeta självgående eftersom du själv ansvarar för att driva dina egna ärenden framåt. ÖVRIGT Intervjuer genomförs vecka 4-5. Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!