LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försvarsmakten

Ekonomichef till Västra militärregionen

  • Övrigt

Skövde

Huvudsakliga arbetsuppgifter Ditt uppdrag som ekonomichef är att leda förbandets ekonomiska styrning och att stödja förbandschefen genom att planera, leda och följa upp Västra militärregionens (MR V) ekonomi. Du arbetar såväl långsiktigt som på kort sikt, arbetet sker i nära samarbete med förbandsledningen, övriga chefer och stabens andra avdelningar. Du ansvarar för att leda och samordna budgetering och regelbunden återrapportering så som kvartalsrapporter och årsrapport. Arbetet innebär även fakturahantering, intern styrning och kontroll samt arbete med investeringar. Du ansvarar för att leda kompetensutveckling och hålla utbildningar inom ekonomiområdet. Ekonomiavdelningen (J8) består av en ekonomichef och en förbandsekonom. Tjänsten innebär personalansvar och ekonomichefen är tillika avdelningschef och direkt underställd stabschefen vid förbandet.   Kvalifikationer • Akademisk examen inom ekonomi eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.  • Aktuell och relevant erfarenhet avseende ekonomiarbete som innehåller ekonomiredovisning, budgetering, uppföljning och rapportering • Körkort lägst klass B • Svenskt medborgarskap Meriterande • Erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet • Kunskap om Försvarsmaktens verksamhetsledning, erfarenhet av vårt ekonomiarbete och vår ekonomistyrning • Erfarenhet av att arbeta med system SAP/PRIO • Goda färdigheter i MS Office, framför allt Excel • Erfarenhet av projekt- förändrings- och utvecklingsarbete • Erfarenhet av att arbetsleda andra mot uppsatta mål och resultat  Personliga egenskaper Vi söker Dig som är lagspelare med utpräglad samarbetsförmåga, som sätter gruppens resultat före dina egna. Du har god förmåga att arbeta självständigt och kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarområde. Du är flexibel och både stimuleras av och har förmåga att jobba med flera frågor samtidigt, periodvis i högt tempo. Vi anser att du behöver vara en noggrann och ansvarsfull person som levererar resultat med god precision. Vi utgår från att du har god analytisk förmåga, kan urskilja detaljer och sätta dem i ett sammanhang samtidigt som du kan skilja huvudsak från bisak. Du är van vid att jobba i en stor organisation och att fatta beslut i linje med chefens vilja. Du tar initiativ och är lösningsorienterad. Vidare förväntar vi oss att du är prestigelös och har lätt för att samarbeta och att du genom din goda kommunikativa förmåga skapar förtroendefulla relationer på alla nivåer inom MR V och Försvarsmakten i övrigt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper Övrigt Tjänsteresor inom Sverige är vanliga. Med anledning av bl.a. övningar förekommer arbete utanför ordinarie arbetstid.  Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. MR V är ett insatsförband, vilket innebär att viss del av tjänsten sker som kombattant under fältmässiga former med inslag av vapentjänst mm. Anställningsform: Tillsvidare, provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Sysselsättningsgrad: Heltid Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse Arbetsort: Skövde Upplysningar om tjänsten kontakta: Övlt Anders Eriksson, Stabschef. Nås via växeln på tfn 0505-45 10 00.  Fackliga företrädare: • Officersförbundet, Göran Hjert • Försvarsförbundet, Helena Astanius • SEKO försvar,  Lola Ahlgren • SACO , Malin Lundh Samtliga nås via växeln på tfn 0505-45 10 00. Välkommen med din ansökan senast 2022-01-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -------------------------------------------------------- Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Försvarsmakten

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!