LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

HR-specialist

  • HR & lön

Borås

Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare, varav 90 talet är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på dem som vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang. Läs mer om oss: Vård-och äldreförvaltningen Vill du ingå i ett engagerat och verksamhetsnära HR-team med tydligt fokus på att stödja och ge service till förvaltningens chefer och medarbetare? Teamet består av HR-chef, HR-specialister, verksamhetsutvecklare samt HR-administratör. Teamet bidrar med specialistkompetenser och arbetar för att stärka kvaliteten i verksamheten genom att fånga upp behov och omsätta dessa i effektiva och ändamålsenliga HR-processer och samarbeten. I HR-funktionen ingår också Bemanningsenheten bestående av enhetschef och ett team serviceinriktade bemanningsplanerare vars fokus är att effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens rekrytering av vikarier Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet till både centrum, det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt station med buss- och tågförbindelser. Tjänsten erbjuder såväl operativt som strategiskt HR-arbete. Du arbetar konsultativt och nära verksamhetsledningen där relationsbyggande och förtroende är viktiga byggstenar, likväl som service och tillgänglighet. Aktivt deltagande i förvaltningens verksamhetsutveckling ingår som en naturlig del i tjänsten. Arbetsuppgifterna, som är både breda och omväxlande, omfattar bland annat rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, arbetsrättsliga frågor samt lönebildning. Vidare bistår du verksamhetens chefer med personalstatistik och uppföljningar samt håller i utbildningar inom HR-området. Du har en aktiv roll i samverkan med fackliga parter. Arbetet sker i nära samarbete med övriga HR-specialister samt i dialog med stadens centrala personalfunktion. Du ingår i ett stadenövergripande nätverk med möjlighet till kompetensutbyte och samarbete med övriga förvaltningars HR-funktioner. Tjänsten erbjuder dig ett omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad för dem vi är till för, varje dag. Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom PA/HR-området. Tidigare erfarenhet av kvalificerat HR-arbete värderas högt, likväl som spetskompetens inom ett eller flera huvudområden inom HR. För att lyckas i ditt uppdrag så krävs det att du är förtroendeingivande och att du genom ett konsultativt och professionellt förhållningssätt skapar goda relationer. Att ge en god service och se möjlighet till utveckling utifrån verksamhetens behov är en självklarhet för dig. Förmåga att agera utifrån ett gemensamt arbetsgivarperspektiv, där du ser vinsten med samverkan och dialog, är också förutsättningar för att nå framgång i uppdraget. Du tvekar inte inför tjänstens operativa delar där god förmåga att strukturera, planera och självständigt prioritera ditt arbete blir en tillgång. Är du en god lagspelare med helhjärtat engagemang, då kommer du att trivas extra bra hos oss! Borås Stads förmåner

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!