LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION KALMAR LÄN

Underläkare, Öron- näs, och halskliniken

  • Vård & assistans

Kalmar

Vi erbjuder Öron, näs- och halskliniken i Kalmar är en liten, välbemannad klinik med 13 läkare varav 9 specialistläkare. Vi genomgår SPUR-inspektion vart femte år och har alltid fått goda resultat. Vi är intresserade av utbildning och handledning och du har alltid gott bakjoursstöd såväl dag- som kvällstid. Internutbildning i grupp sker varje vecka, varannan vecka erbjuds nationell web-baserad utbildning inom ÖNH och vi har gemensam artikelgranskning en gång per månad. Som underläkare har du ett omväxlande arbete som omfattar dagjour med akuta patientbesök, öron-näs- och halsmottagning, polikliniska mottagningsoperationer, vård av inneliggande patienter och deltagande i den kirurgiska ÖNH-verksamheten på centraloperation. Du deltar också i vår beredskapsjourlinje på kvällar och helger. Jourtjänstgöringen omfattar ungefär ett vardagspass per vecka och en helgjour per månad. Vi söker Vi söker dig som tagit läkarexamen och söker vikariat innan AT. Du har ett intresse för öron, näs- och halssjukvård och är självständig, påläst och initiativtagande. Du har god samarbetsförmåga och kan kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi värdesätter flexibilitet och att du har lätt för att anpassa till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Tidigare erfarenhet från öron, näs- och halssjukvård är meriterande. Vår arbetsplats Öron, näs- och halskliniken riktar sig till patienter med akuta och kroniska sjukdomar i öron, balansorgan, näsa och bihålor, mat- och luftstrupe, i halsens vävnader och körtlar samt stämbanden. Vi handlägger i detta område bland annat infektioner, neurologiska sjukdomar, sväljningsstörningar, trauma, tumörer, obstruktiva sömnbesvär samt röst-, tal- och språkstörningar. En viktig del av verksamheten är hörselvården och logopedmottagningen. Kliniken erbjuder omhändertagande av patienter under hela dygnet under årets alla dagar. Vårt primära upptagningsområde omfattar ca 140 000 invånare i södra delen av Kalmar län. Vi har mottagningsverksamhet i moderna och välutrustade lokaler, egna slutenvårdsplatser på samvårdsavdelning 39 och operationsresurser på centraloperation. Vi är en del av Länssjukhuset i Kalmar, där 2300 personer arbetar för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset har moderna lokaler och ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund. Länssjukhuset i Kalmar är ett av Sveriges 20 länssjukhus och Region Kalmar läns största arbetsplats. Sjukhuset är tillräckligt stort för att ha de flesta specialiteter representerade samtidigt som det är tillräckligt litet för en bra och personlig kontakt över klinikgränserna. Tack vare engagerade och kunniga medarbetare har vi under lång tid visat upp goda nationella resultat – detta är vi stolta över! Vår arbetsmiljö kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet, öppenhet och trygghet. Vi är 7000 medarbetare i Region Kalmar län som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Tillsammans arbetar vi för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Välkommen att bli en av oss! Mångfald på arbetsplatsen: Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

REGION KALMAR LÄN

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!