LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Förstelärare till Sandeklevsskolan

  • Skola & utbildning

Göteborg

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Sandeklevsskolan är en F-9-skola med cirka 340 elever belägen i Västra Bergsjön i Göteborg. Skolan har bra kommunikationer med spårvagn 7 och 11, som stannar vid Teleskopgatans hållplats, samtidigt som det är nära till stora grönområden. Skolan arbetar systematiskt med trygghet och studiero, vilket resulterar i att såväl elever som lärare trivs och finner arbetsro. Vi har en tydlig riktning och strategi där vi tillsammans på skolan bedriver ett gediget, långsiktigt och forskningsbaserat utvecklingsarbete. Vi arbetar språkutvecklande utifrån olika metoder, bland andra Reading to Learn (R2 L) och Skriva sig till lärande (STL). Alla tillsvidareanställda lärare på skolan får utbildning i dessa metoder. I uppdraget som förstelärare kommer du främst att verka i undervisning. Utöver detta kommer du att arbeta med skolutvecklande uppdrag som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet är elevernas lärande och måluppfyllelse, arbetet som förstelärare är alltså i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande. I uppdraget som förstelärare kommer du främst att verka i undervisning. Utöver detta kommer du att arbeta med skolutvecklande uppdrag som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet är elevernas lärande och måluppfyllelse, arbetet som förstelärare är alltså i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande. Utifrån de områden som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete arbetar du tillsammans med skolans lärare och ledningsgrupp. I ett kollegialt lärande har du en central och viktig roll genom att handleda och coacha, samt genom att bidra med kunskaper om forskning och beprövad erfarenhet. En viktig uppgift som förstelärare kan ha är handledning av lärarstudenter och mentorskap för nyutexaminerade lärare, i syfte att bidra till en bra introduktion i läraryrket. Ett mer detaljerat uppdrag formuleras i samråd mellan förstelärare och rektor på skolan. I detta ska förutsättningar för och innehåll i uppdraget ingå, liksom tidpunkt när det ska ses över och eventuellt revideras. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som: • är legitimerad lärare i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik med behörighet att undervisa i åk 7-9. • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. • bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. • är lärare med fyra års legitimerad undervisning. • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet. • har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling. • har utvecklad analytisk förmåga. • har förmåga att vara drivkraft i en delakultur. • har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och övergripande nivå. För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Då vi är en skola som välkomnar många nyanlända elever behöver du ha god erfarenhet av och tycka att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som befinner sig i en andraspråksutveckling och ge varje elev möjlighet att utveckla sitt nya målspråk utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Är du en person som strävar framåt samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar? Älskar du att se elever lyckas och att spela en viktig roll för deras framgång? Tycker du att skolutveckling i samarbete med kollegor och skolledare är viktigt, lärorikt och roligt? Då kan du vara den vi söker! Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!