LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö Universitet

Amanuens till institutionen för kriminologi

  • Skola & utbildning

Malmö

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Fakultet Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.  Institution Vid institutionen för kriminologi erbjuds utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, både inom ramen för vårt kandidat- och masterprogram och i form av fristående kurser. Utbildningarna är flervetenskapliga, bygger på samarbete över traditionella ämnesgränser och syftar till att ge studenterna möjlighet att med utgångspunkt i teori utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelsen för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället. Både program och fristående kurser är populära och det internationella masterprogrammet har studenter från stora delar av världen. Forskningen vid Institutionen för kriminologi är flervetenskaplig och täcker en mängd olika frågor som i huvudsak kan sorteras in under tre fokusområden: Orsaker till utvecklingen av kriminalitet och relaterade problem, Brottslighetens och otrygghetens geografiska fördelning och Viktimologi. Inom samtliga fokusområden finns praktiknära och tillämpade inslag. I forskningen läggs särskild vikt läggs vid att förstå hur samspel mellan individuella, kontextuella och samhälleliga processer orsakar brottslighet och andra relaterade problem, men även vid hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kan kunskapsbaseras. Innehåll och arbetsuppgifter Vi söker nu minst en amanuens till vår grundutbildning i kriminologi. Arbetsuppgifterna kommer i första hand vara knutna till kurser i forskningsmetodik och uppsatskurser.  Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att assistera lärare vid statistiklaborationer, seminarier i såväl kvantitativ som kvalitativ metod samt att ge studenterna stöd i samband med att formulera forskningsfrågor och genomföra litteratursökningar i universitets databaser.    Behörighet Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (Högskoleförordningen 5 kap 10 §). Specifikt för denna anställning är: • Antagen till studier på avancerad nivå • Dokumenterat goda kunskaper i såväl kvantitativ som kvalitativ metod • Erfarenhet av att arbeta med SPSS • Goda kunskaper i svenska Meriterande för denna anställning är: • Utbildning inom kriminologi • Erfarenhet av systematiska litteraturstudier  Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Upplysningar Upplysningar om anställningens innehåll lämnas av Studierektor Eva-Lotta Nilsson, eva-lotta.nilsson@mau.se, eller Programansvarig Klara Svalin, klara.svalin@mau.se Allmänna frågor om anställning vid Malmö universitet besvaras av HR-specialist Jill Moberger jill.moberger@mau.se Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökan Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 22-01-16. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.  • Meritförteckning • Relevanta betyg och intyg • Kortfattad redogörelse på max 2 sidor, där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta tjänsten som gör dig till den mest lämpliga kandidaten Övrigt Anställningsomfattning motsvarande 15-20 % av heltid. Anställningen är tidsbegränsad från 2022-02-01 till och med 2022-06-30 eller enligt överenskommelse. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Fackliga företrädare Désirée Annvir,  SACO; ,desiree.annvir@mau.se Carl-Erik Blomberg OFR/Lärarförbundet, carl-erik.blomberg@mau.se Naser Eftekharian, OFR, naser.eftekharian@mau.se   Välkommen med din ansökan!

Malmö Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!