LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Universitetslektor i datavetenskap

  • Skola & utbildning

Jönköping

Avdelningen för Datavetenskap består av närmre 20 medarbetare och är huvudsaklig hemvist for forskningsgruppen JAIL (Jönköping AI Lab). Vid avdelningen bygger vi en sammanhållen utbildnings- och forskningsmiljö, där strävan är att samtliga medarbetare skall vara undervisande forskare och/eller forskande lärare. Vår verksamhet ligger i framkant och genererar stort intresse såväl inom lärosätet som regionalt och nationellt; vi har ett starkt nätverk av samarbetspartners och en hög andel externfinansierad forskning. Avdelningens utbildningsverksamhet består av två program med campusundervisning. På grundnivå har vi ett civilingenjörsprogram i datateknik, med ett intag på 50 studenter. På avancerad nivå driver vi ett engelskspråkigt masterprogram i AI Engineering, som antar ca 30 studenter per år, med både nationell och internationell antagning. Miljön har en internationell prägel och i många sammanhang är engelska vårt arbetsspråk. ARBETSUPPGIFTER I rollen som universitetslektor kommer du primärt att bedriva utbildning och forskning inom datavetenskap. Typiska arbetsuppgifter är undervisning (inklusive kursansvar och handledning/examination av examensarbeten), egen forskning samt deltagande i forskningsprojekt. Inom utbildning har du förmågan att kombinera en stark teoretisk förankring med metoder och verktyg från modern industriell mjukvaruutveckling, samt att implementera detta i design och genomförande av kurser. Huvudsaklig utbildningsverksamhet sker på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Du förväntas här ta en ledande roll i att, tillsammans med kollegor, utveckla och genomföra centrala programutvecklingskurser i civilingenjörsprogrammet, främst under år 2 och 3. Exempel på sådana kurser är Objektorienterad programutveckling, Mjukvaruutveckling, Webbutveckling, samt Skalbara och feltoleranta system. Beroende på ämnesinriktning och intresse finns även möjlighet att arbeta med kursutveckling och undervisning inom områden som datakommunikation, datorarkitekturer, datamodellering, databaser och konceptuell modellering, semantisk webb och ontologier, algoritmer eller distribuerade system. Forskningsverksamheten vid avdelningen är fokuserad kring tillämpad AI. Givet detta ser vi gärna att du har erfarenhet av, eller önskar bredda din forskning mot, utvecklandet av AI-system. En viktig komponent i detta är deltagande i externfinansierade forskningsprojekt inom AI. Lika meriterande är egen forskning inom mjukvaruutveckling, gärna med tydlig koppling till avdelningens utbildningsverksamhet. Fortsatt arbete med egen vetenskaplig meritering ser vi som en självklarhet. Vidare kan det även inom ramen for tjänsten finnas möjlighet till att engagera sig i andra uppgifter inom avdelningen och organisationen, till exempel programledarskap, internationaliseringsarbete, utvecklings- och ledningsuppdrag, vilket sker utifrån verksamhetens behov och i dialog med ansvarig chef. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är disputerad inom datavetenskap eller ett närliggande ämne och vi ser att du har dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Särskilt viktigt är erfarenhet av att utveckla utbildning, på såväl kurs- som programnivå. Du som söker ska ha genomgått utbildning i högskolepedagogik eller på annat satt förvärvat motsvarande kunskaper, alternativt förbinder dig att genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första anställningsåren. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Du har dokumenterad samarbetsförmåga, förmågan att hantera tidvis hög arbetsbelastning och är flexibel. Du tycker om nya arbetsuppgifter och att ligga i framkant av utvecklingen, både vetenskapligt och i praktikfältet. Intresse och potential av att utveckla och leda utbildnings- och forskningsverksamhet är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kompetens i: - Forskning inom programvaruteknik/programutveckling, exempelvis mjukvaruutvecklingsmetoder, datamodellering, systemarkitektur, mjukvarukvalitet, etc. - Programmering for flera olika plattformar: desktop, webben, mobilappar, etc. - Containers och orkestrering av dessa, exempelvis Docker, Kubernetes, etc. - Mjukvaruutvecklingsmetoder och processer, inklusive kravställning, testning, validering, projektledning, etc. - Tekniker för modern mjukvaruutveckling, exempelvis continuous integration, continuous delivery, och versionshantering. - Kunskap i något eller några av följande språk: Python, Java, C, C++, C#, Haskell, Prolog and Java Script (inklusive HTML och CSS). - Kunskap om något eller några av följande webbteknologier: Node.js, Express, Angular, React, Flask, Django, ASP . NET Core, REST API, Web Assembly, Web Sockets) och mobila platformar (Android, i OS). Jönköping University och Tekniska Högskolan har en tydlig internationell prägel, vilket ställer höga krav på god skriftlig och verbal förmåga i engelska och svenska, i såväl undervisning som forskning. Det är meriterande om du: - Har yrkeserfarenhet från kvalificerat arbete i mjukvaruutveckling, utanför akademisk verksamhet, exempelvis systemutveckling, konsultarbete, R&D, etc. - Har erfarenhet av forskning i samverkan med näringsliv. - Har erfarenhet av mjukvaruutveckling för AI-tillämpningar. - Har kunskap och praktisk erfarenhet inom high performance computing, som parallell och distribuerad programmering (t.ex. trading, CUDA/Open CL, Open MP, MPI). INFORMATION Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start i maj 2022. Kollektivavtal och individuell lönesättning tillämpas. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. ANSÖKAN Välkommen med din ansökan, senast 2021-10-17 Din ansökan ska innehålla: - personligt brev och CV med styrkt meritförteckning - 2-3 referenser vidimerade intyg och examensbevis - publikationslista med 4 utvalda publikationer - pedagogisk meritportfölj - doktorsavhandling.

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!