LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Årstaskolan behöver Lärare i textilslöjd samt annat ämne!

  • Skola & utbildning

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Årstaskolan är en växande F-9 skola med 1060 elever och 155 medarbetare. Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla de elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov. Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär samt systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet. Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer. Vi har 1-1 i 3-6 (i Pad), 1-1 i 7-9 (PC), 1-2 i F-2 (i Pad) samt ett nyutrustat makerspace. Våra prioriterade områden är systematiskt kvalitetsarbete och goda studieresultat. Arbetsbeskrivning Undervisningsuppdraget fördelas på både mellan- och högstadiet, även om mentorsansvaret kommer att finnas på högstadiet. Årstaskolans personal är organiserade i enheter för varje årskurs, vilket innebär att Enhet 7 blir det arbetslag som är aktuellt. Samarbete är nyckelord både vad det gäller undervisningen, där varje årskurs samplanerar i slöjd, och mentorskap där klassen delas med andra mentorer. I de dagliga uppgifterna ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna. Kvalifikationer Du är legitimerad lärare i slöjd med inriktning textilslöjd. Du kan tillämpa generella och extra anpassningar i klassrummet samt har erfarenhet av programmering utifrån kursplanerna. Du har en personlig mognad, är självgående och stabil. Vi skattar din samarbetsförmåga och relationsskapande förmåga högt. Du har en värme och ett tydligt ledarskap gentemot eleverna.   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!