LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tyresö kommun

Skolchef till grundskoleverksamheten

  • Övrigt

Tyresö

Vad vi gör och vill Vi arbetar för att skapa en skola som ger alla elever likvärdiga möjligheter för att växa och lyckas. Vi erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid. Vi skapar en skola för var och en. För att klara av det, arbetar vi för att i ligga i framkant med arbetssätt och metoder med fokus på ett nära pedagogiskt ledarskap.  Vi har en tillmötesgående och prestigelös kultur. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete i en engagerad och dynamisk rektorsgrupp med hög kompetens. Vi har ett arbetsklimat där medarbetare kan bidra och utveckla verksamheten och göra skillnad för våra elever, varje dag!     Om tjänsten Som skolchef har du det övergripande ansvaret för 13 kommunala grundskolor, grundsärskolan och mångfaldsenheten. Ansvaret innefattar att inom given budget leda och samordna den pedagogiska verksamheten på ett effektivt och utvecklingsinriktat sätt utifrån läroplan, politiska mål och kommungemensamma mål samt andra regelverk. Det innebär bland annat att: - Ta fullt ansvar och genomföra nämndens tilldelade uppdrag - Ansvara för SKA, systematiskt kvalitetsarbete, att uppföljning, analys och kvalitetssäkring av verksamheten genomförs - Vara en bärare av vår värdegrund en förskola och skola för var och en - God kommunikation och synpunktshantering med snabb och professionell återkoppling. - Företräda verksamhet grundskola samt samverka med aktörer, såväl internt i kommunen som externt ut i samhället. - Ingå i Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och bidra med helhetssyn från förskola till vuxenutbildning.   Skolchefen har personalansvar för 15 rektorer och en verksamhetsutvecklare. Fokus ligger i att leda och skapa teamkänsla i rektorsgruppen för att tillsammans arbeta med ständiga förbättringar som grund för att alltid ha en hög kvalitet och för att nå gemensamma mål. Skolchefen tillämpar ett pedagogiskt ledarskap samt verkar för en utveckling av det nära pedagogiska ledarskapet. Vidare är det viktigt att stötta och hjälpa rektorerna att prioritera och hantera ärenden vid hög arbetsbelastning.   Vem är du? Du har flerårig chefserfarenhet av att leda andra chefer på strategisk nivå inom utbildningssektorn med goda resultat utifrån ställda mål.  Du har en högskoleutbildning inom pedagogik, statsvetenskap eller liknande samt gärna genomförd statlig rektorsutbildning och/eller skolchefsutbildning. Självklart är du väl insatt i skollagen och läroplanen för grundskolan samt god förståelse och erfarenhet av att ha arbetat i politisk styrd verksamhet. Vidare har du god erfarenhet av;   - att ha arbetat som ledare på strategisk nivå inom verksamhetsområde grundskola med goda resultat - att ha arbetat med förändringsarbete med fokus kostnadseffektivitet och kvalitetsutveckling - att ha arbetat med systematiskt förbättringsarbete - flerårigt arbete i chefsbefattning med budget- och personalansvar - det är meriterande av att ha arbetat på uppdrag av nämnd eller styrelse på förvaltningsnivå inom verksamhetsområde grundskola   För att lyckas med uppdraget är du en stabil och strategisk ledare som ur ett långsiktigt perspektiv leder verksamheten mot givna mål. Du har förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt får andra att växa och utvecklas. Du har förmågan och tycker att det är viktigt att arbeta för att skapa en ”vi-känsla” och en förbättringskultur inom grundskolan och hela förvaltningen. Du har förmåga att se grundskoleverksamheten ur ett helikopterperspektiv och samordnar med andra delar av förvaltningen och kommunorganisationen för elevernas bästa. För att nå framgång förstår du vikten av goda relationer och samarbeten samt vikten av att vara en duktig kommunikatör både internt och externt. Vidare är du ordningsam och har ett strukturerat arbetssätt.    Välkommen med din ansökan Varmt välkommen med din ansökan senast 7 maj 2021. Har du några frågor? Kontakta förvaltningschef Elisabet Schultz, Elisabet. Schultz@tyreso.se och 08-578 296 91  Kontaktuppgifter till arbetsgivarorganisationen finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer   Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar. Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan – från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Tyresö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!