LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)

Anläggnings- och underhållsingenjör

  • Bygg & anläggning

Linköping

Vi söker en anläggnings- och underhållsingenjör Just nu söker vi en anläggnings- och underhållsingenjör som vill vara med och säkerställa lönsam, hållbar och säker produktion och leverans av värme och ånga till de regionala nätens värmekunder respektive ångkunder. Affärsenheten, som är en del av affärsområdet Bränslebaserad Energi, utgörs av Tekniska verkens fysiskt utspridda värmeaffärer; två ånganläggningar i Linköping samt fyra fjärrvärmeanläggningar i Borensberg, Kisa, Åtvidaberg respektive Skärblacka-Kimstad. Affärsenheten som nu byggs upp kommer att ha ett fåtal medarbetare som arbetar tillsammans såväl långsiktigt som med daglig drift. Vi tror att du trivs med att arbeta flexibelt i en mindre grupp och med många olika arbetsuppgifter. Till stöd finns en stor organisation inom Tekniska verken där både expertkunskap och resurser för t ex driftsjour finns. Dina arbetsuppgifter: - Övergripande ansvar för produktionsutrustningen på våra anläggningar, att lagar och krav innehålls m.m. - Arbeta med att optimera produktion utifrån miljö-, kostnads- och kundperspektiv i samarbete med operativt anläggningsansvarig - Ansvara för den tekniska underhållsplaneringen för de anläggningar som ingår i affärsenheten - Vid behov, i samarbete med operativt anläggningsansvarig, delta vid felsökning i driftprocesser - Uppdatera dokumentation och underhållsystem - Delta i och själv leda projekt - Delta i och utföra kvalitetsarbete så som riskbedömningar, arbetsmiljö- och dokumentationsarbete - Delegerat ansvar, som till exempel heta arbeten, arbetsmiljö, avställning maskinell utrustning, el, systematiskt brandskyddsarbete Vem är du? Vi söker dig med erfarenhet av processanläggningar och underhållsarbete. Du kan visa prov på god samarbetsförmåga samtidigt som du med analytiskt och självständigt arbete kan lösa problem. Du är strukturerad och uthållig i ditt arbetssätt. Erfarenheter du tar med och delar med oss: - Ingenjörsutbildning inom drift, process, maskin, energiteknik eller likvärdig utbildning - B-körkort är ett krav Det är meriterande om du har kunskap om eller erfarenhet av: - Energiproducerande anläggning eller processindustri, erfarenhet av miljö-/kvalitets- eller förbättringsarbete samt förebyggande och avhjälpande underhåll. - Praktisk kännedom om svetsarbete och hydraulikarbete samt materialteknik eller elteknik, likaså kunskap om produktionsekonomi. - Inom specifika områden är det meriterande om du har kunskap om rosterteknik, hydraulik, tryckkärl, svetsmetoder och riskanalyser samt kännedom om exempelvis PED och AFS 2017:3. Vill du veta mer? Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, vänligen kontakta Ann Britt Larsson, affärsenhetschef Regionala fjärrvärmenät, 013-20 92 59. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Andreas Berlin, SEKO, 013-20 92 18. För rekryteringsprocessen svarar Johan Pettersson Rajer, 013-20 81 51. Välkommen med din ansökan Vi vill ha din ansökan senast den 24 februari. Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga. Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

Tekniska Verken i Linköping AB (Publ)

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!