LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Familjehemssekreterare till socialförvaltning Nordost

  • Vård & assistans

Göteborg

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Är du vår nya medarbetare? Då är du välkommen att jobba i en grupp med teamkänsla, bra chefsstöd, extern handledning och kompetensutveckling. Enheten är uppdelad i fyra grupper, familjehem, jour- och rekryteringsgrupp samt kontaktverksamhet. Du kommer att arbeta i familjehemsgruppen. Vi växer och behöver utöka vår verksamhet. Därför söker vi en eller flera familjehemssekreterare till vår enhet förutsatt att erforderliga beslut fattas. Som familjehemssekreterare arbetar du med att utreda och handleda familjehem, göra hembesök samt ge stöd i uppdraget. Fortlöpande dokumentation av arbetet ingår. Du arbetar tätt med barnsekreterarna och driver ärendena framåt med barnperspektivet i fokus. Vi är inne i en fas då vi ser över och stärker rekrytering av familjehem i egen regi, ett arbete enheten kommer att fortsätta att utveckla. Därav har vi under en period arbetat med att utveckla tydliga strukturer med syfte att skapa trygghet i samarbetet med våra familjehem och för barnen för att möjliggöra snabb hjälp och ett nära stöd. Enheten har ett nära samarbete med utredande socialsekreterare i det initiala eller akuta skedet. Vi värdesätter teamarbetet mellan barnsekreterare och familjehemssekreterare och har därför varje termin gemensam metod- team- och trivseldagar. Vi vill ta tillvara på den kapacitet och styrka som finns bland alla barn- och familjehemssekreterare och tror på att vi tillsammans kan åstadkomma det bästa för våra placerade barn och familjehem. Våra familjehem finns främst i Västra Götaland och Hallands län men även runtom i hela Sverige. Detta medför att det kan förekomma resor i arbetet samt arbete på kvällstid. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har en relevant vidareutbildning som t ex Kälvestens intervjumodell samt BBIC. Det är även meriterande om du som söker har arbetat som familjehemssekreterare. Som familjehemssekreterare ingår det i ditt dagliga arbete att träffa familjer som är i behov av stöd. Det är därför viktigt att du har ett gott bemötande genom att lyssna på och skapa dig en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll. Du trivs med att samarbeta, både tillsammans med kollegor inom enheten samt i din dialog med exempelvis brukare, uppdragstagare och andra myndigheter. I din yrkesroll har du förmåga att vara lugn och stabil. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och du har lätt för att vid behov omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen. Du kan analysera flera möjliga lösningar och har förmåga att väga samman dessa till en bedömning. I arbetet ingår resor och tjänsten innefattar kommunikation samt dokumentation, det krävs att du kan formulera dig på svenska språket, i tal och skrift. Goda datakunskaper är ett krav och kunskaper i Treserva ser vi som meriterande. ÖVRIGT Ansök senast: 2021-07-25. Vi kommer därefter att gå igenom alla ansökningar och planerar för att påbörja intervjuer vecka 31.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!