LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Postdoktor i aerosol-moln-klimat-interaktioner

  • Övrigt

Stockholm

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-01-17. Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 35 är lärare eller forskare, 25 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center (Se RC) där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen. Projektbeskrivning Det övergripande målet med forskningsprojektet är att undersöka hur en aerosolperturbation propagerar till storskaliga moln- och klimatvariabler via mikrofysikaliska molnprocesser, och baserat på denna kunskap förbättra beskrivningen av relevanta mikrofysikaliska och dynamiska processer i en jordsystemmodell. Tidigare studier har visat att klimatmodeller potentiellt överskattar påverkan av aerosolpartiklar på moln jämfört med satellitobservationer, vilken kan betyda att modellerna ger en för kraftig antropogen klimatdrivning från aerosolpartiklar. Vi vet att småskaliga moln-återkopplingsmekanismer, såsom förändringar i duggregn och turbulent omblandning, kan beskriva en del av skillnaden mellan observationer och storskaliga modeller, men det är inte klart hur denna kunskap ska implementeras i modellerna. Tjänsten är kopplad till det Horizon2020-finansierade projektet FORCe S (Constrained aerosol forcing for improved climate projections). FORCe S strävar efter att reducera osäkerheten kring den antropogena klimatdrivningen från aerosolpartiklar, vilket är grundläggande för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga för att nå Parisavtalets mål. SU koordinerar projektet, vilket är ett samarbete mellan 22 Europeiska samarbetspartners. Arbetsuppgifter Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att använda en högupplöst numerisk modell (”large-eddy simulation”, LES) för att förstå hur en aerosolperturbation påverkar molnens mikro- och makrofysikaliska egenskaper, och att använda LES som ett verktyg för att utvärdera och förstå skillnader mellan storskaliga modeller och observationer (in-situ och satellit). Kunskapen kommer användas för att förbättra jordsystemmodellen Nor ESM och den övergripande effekten på moln och klimat kommer utvärderas. Arbetet kommer ske i nära samarbete med andra medlemmar av FORCe S. Den som anställs kommer att, inom det allmänna ramverket, kunna utforma projektet tillsammans med projektledarna. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Doktorsexamen ska vara avlagd i meteorologi, atmosfärsventenskap, oceanografi eller annat relevant ämne. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom anställningens ämnesområde. Vikt fästs också vid förmåga till självständigt arbete samt till att arbeta i grupp. Sökanden förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Doktorander kan söka innan disputation, men en doktorsexamen ska vara avlagd senast då anställning ingås. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Annica Ekman, tfn 08-16 23 97, annica@misu.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!