LetsGig & Mecenat
Gigg från: Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskare till UPSC, Umeå

  • Övrigt

Umeå

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden. Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se. Arbetsuppgifter: Planera och utföra transkriptomanalys av RNA-seq data insamlad från tall och gran, och kopplad metatranscriptomics-analys av den länkade svampgemenskapen, följt av sammanställning av genererad data i vetenskapliga manuskript. Kvalifikationer: Kandidaten bör vara starkt motiverad samt ha god samarbetsförmåga.  För att kvalificeras för tjänsten skall den sökande inneha en doktorsgrad (Ph D) inom ett för tjänsten relevant fält, såsom växters molekylärgenetik eller växtbiokemi. Kandidaten behöver kunna visa prov på kunskap och expertis med avseende på abiotiska stress-responser hos växter, samt växters tillväxtprocesser. Dokumenterade färdigheter inom bioinformatik är nödvändiga och erfarenhet av analys av next generation sequencing-data, körning av analyser på specialiserad datorinfrastruktur, tolkning av resultat av differentialla uttrycksanalyser, samt bevisad erfarenhet av att driva projekt från start till vetenskaplig publikation.  Utöver detta är tidigare erfarenhet med för projektet relevanta offentliga databaser för genomik och molekylärbiologi, samt god kunskap inom statistik t.ex. hypotestestning och berikningsanalys till sökandens fördel.  Ingående kunskap om, och färdigheter av, åtminstone ett relevant programmerings- och/eller scriptspråk, t.ex. R, Java eller Python är nödvändiga. Erfarenhet av datormodellering av co-expression nätverk och ontologier (särskilt gen-ontologier), kunskap om annotering av biologiska funktionsvägar och maskin-lärning för analys av transkriptomdata är nödvändigt för att lyckas i rollen. Rollen kräver även utmärkta kunskaper (såväl skriftliga som muntliga) i engelska språket. Placering: Umeå Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: 100% Tillträde: 2021-03-25 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-25. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges Lantbruksuniversitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!