LetsGig & Mecenat
Gigg från: Botkyrka kommun

Områdesstrateg (vikariat), Botkyrka

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 93 000 invånare och cirka 6 000 medarbetare. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för styrning, ledning och samordning i kommunen. Vi bidrar till att visioner och politiska beslut blir verklighet. Vi är drygt 200 medarbetare med specialistkunskaper inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, utveckling och förvaltning, digitalisering, juridik, platsutveckling och trygghets- och säkerhetsfrågor. Beskrivning Tjänsterna som områdesstrateg är placerade på den nybildade Enheten för Områdesutveckling, Trygghet och Säkerhet under Trygghets- och Säkerhetsavdelningen på Kommunledningsförvaltningen. Arbetet på enheten utgår från både ett socialt och ett situationellt perspektiv, vilket innebär att vi har både individen och platsen i fokus. Arbetet har ett externt fokus med målsättningen att alla Botkyrkabor ska uppleva att det är tryggt att leva, verka och bo i sin kommun. Botkyrka har en lång tradition av ett gediget områdesarbete som vi nu vill ska få mer utväxling. Som områdesstrateg har du din huvudsakliga arbetsplats på Medborgarkontoret men det finns också möjlighet att arbeta i den avdelningsgemensamma arbetsplatsen. Arbetsuppgifter Områdesutveckling är en del av styr- och ledningsprocessen för att strategiskt utveckla Botkyrka som plats. Det handlar om utveckling av platsen Botkyrka utifrån ett stadsdelsperspektiv.  Uppdraget som områdesstrateg innebär att planera, koordinera och driva den lokala stadsdelsutvecklingen inom sitt område. Det betyder att tillsammans med relevanta funktioner i kommunen göra en analys av vilka behov som finns i kommundelen och utifrån dessa initiera och samordna åtgärder i närtid samt att koordinera strategisk styrning för mer omfattande förändringar på längre sikt.  För att lyckas med detta krävs att målinriktat driva samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, samarbeta med lokala aktörer samt föra en kontinuerlig dialog med medborgare. Områdesstrategen förväntas utveckla en mycket god lokalkännedom och känna till områdets styrkor och utmaningar samt kunna förmedla denna kunskap till övriga delar av kommunen.  Områdesstrategen ska också bistå kommunorganisationen med inspel och underlag till det löpande arbetet med analys, planering och utveckling av Botkyrkas stadsdelar. Det ingår i rollen att skapa, stötta och i viss mån leda lokala samverkansgrupper, operativa så väl som strategiska samt att samordna genomförandet av stadsdelsvisa utvecklingsprogram. I arbetsuppgifterna ingår vidare att bistå politikens lokala medborgardialog, Botkyrkadialogen, med kunskapsunderlag samt att hjälpa andra förvaltningar med medborgardialog.  Utöver ansvaret med direkt koppling till ett område ska områdesstrategen ingå i och bidra aktivt i teamet tillsammans med de övriga områdesstrategerna och övriga medarbetare i enheten för Områdesutveckling, trygghet och säkerhet. Kvalifikationer Utbildning  • Relevant akademisk utbildning med inriktning mot exempelvis socialt arbete, samhällsplanering eller annan relevant utbildning. Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet  • Minst tre års arbetslivserfarenhet av liknande uppdrag till exempel stadsdelsutveckling, samverkansprocesser, projektledning etc. - Erfarenhet av att arbete med civilsamhället. - Erfarenhet av övergripande arbete med stadsbyggnadsfrågor är meriterande. - Erfarenhet av att ha arbetat med att ta fram och tolka statistik är meriterande.  I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Personliga förmågor  • Du trivs med att jobba både självständigt, i grupp och i samspel med olika lokala aktörer.  • Du har god pedagogisk förmåga.  • Du är bra på att knyta och vårda kontakter, nätverka och arbeta tillsammans med andra.  • Du har god analytisk förmåga och kan greppa sammanhangen.  • Du ser kopplingen mellan operativt arbete och strategisk planering och är duktig på att växla mellan de olika nivåerna. Om oss Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. I vår kommun talas ungefär 100 olika språk och här lever människor med bakgrund från världens alla hörn. Vi strävar efter att Botkyrkaborna ska vara delaktiga i kommunens utveckling och det är deras behov, rättigheter och förutsättningar som leder oss i arbetet. Vi har medborgarens fokus i allt vi gör. Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska och letar alltid efter nya kollegor som vill vara med och skapa framtidens Botkyrka. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Är du vår nästa kollega? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Förmåner Du som medarbetare är det viktigaste vi har för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Vi erbjuder därför en rad förmåner utöver den individuella lönen - för ett hållbart arbetsliv. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/att-arbeta-pa-botkyrka-kommun/jobba-tillsammans-med-oss/villkor-och-formaner Botkyrka kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Botkyrka kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!