LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION SKÅNE

Överläkare (LUS) till barn- och ungdomspsykiatrin i Lund

  • Vård & assistans

Lund

Gör skillnad. Varje dag. Just nu pågår ett intensivt patientcentrerat utvecklings- och förbättringsarbete av könsdysforivården både i Skåne och nationellt. Vi söker nu specialistläkare som vill vara en del i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår könsidentitetsmottagning. Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel präglas av mångfald och hög kompetens med närhet till forskning och undervisning. Förvaltningen arbetar ständigt med att förbättra och utveckla den specialistpsykiatriska vården och ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt pågår. Inom förvaltningen finns Psykiatriforskning Skåne för klinisk psykiatri som underlättar genomförandet av kliniska studier. Under 2021 planerar vi för att slå ihop våra två mottagningar inom vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri (Bup) till en åldersintegrerad mottagning som kommer att erbjuda utredning och diagnostik för personer med könsdysfori inför eventuell könsbekräftande behandling. Dessutom finns ett uppdrag att sprida kunskap inom regionen. Könsidentitetsmottagningen består av specialistläkare, psykologer, socionomer och medicinsk sekreterare. Teamet har ett uppdrag gentemot hela södra sjukvårdsregionen och patienterna kommer på remiss från specialistläkare i öppenvården. Vi har tagit fram ett tydligt vårdförlopp där patienterna får återkoppling under hela utredningsprocessen. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. Utveckling sker tvärprofessionellt och i samverkan med patienter, närstående och patientföreningar. ARBETSUPPGIFTER Som läkare arbetar du med utredning och bedömning, gör differentialdiagnostiska överväganden samt försöker förutse och förebygga eventuella problem som skulle kunna uppstå i transitionsprocessen. Du planerar och föreslår vidare behandlings- eller utredningsåtgärder vid behov. I ditt dagliga arbete kommer du att ha en nära samverkan med det övriga teamet. Du kommer också att delta på behandlingskonferenser och planeringsmöten. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt: - Specialistkompetens inom barn och/eller vuxenpsykiatri - Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens - Definierat medicinskt ansvars-och kunskapsområde - Dokumenterade undervisnings-och/eller handledarmeriter - För tjänsten krävs att du är disputerad - Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För tjänsten är erfarenhet av att arbeta med personer med autism meriterande. Könsidentitetsmottagningen behöver innovativa förmågor och du får gärna vara intresserad av utvecklingsarbete och HBTQ-frågor. Som person är du strukturerad och självgående och har god samarbetsförmåga. Som medarbetare i teamet ges du möjlighet att vidareutbilda dig i, för arbetet, relevanta områden samt delta vid nationella konferenser och yrkesspecifika träffar om könsdysfori. I denna process tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag! ÖVRIGT Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

REGION SKÅNE

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!