LetsGig & Mecenat
Gigg från: AcadeMedia Support AB

Lärare fritidshem

  • Skola & utbildning

Södertälje

Lärare i fritidshem Semestertjänst 40 tim/vecka Vi söker dig eller er som till hösten vill arbeta i ett positivt kollegium som verkligen vill framåt när det gäller fritidshemmets verksamhet. Kringlaskolan är en del av Pysslingens Grundskolor och huvudmannen har beslutat att även satsa centralt och skapa en Fritidshemsstrategi. Redan idag har vi en god verksamhet men vi vill utveckla verksamheten vidare och hoppas att du vill vara en del av det. Under skoldagen arbetar du i skolans verksamhet. Vi har från ht-20 en biträdande rektor vars ansvar är fritidshemmet samt åk 1-3. Hon sitter mitt i verksamheten och är på så vis nära och en naturlig del av vardagen. Hon får en god insyn och förståelse för den vardag ni står i så att ni tillsammans kan arbeta för en god arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Övrig personal på Kringlaskolan ser fritidshemmet som en viktig del av skolan och här ser vi att vi alla oavsett uppdrag är en del av Team Kringlaskolan. Skolan är en F-9 skola med ca 200 elever inskrivna i fritidshem + fritidsklubb. Verksamheten öppnar kl.06.30 (skoldagen börjar kl.08.30) och stänger vanligtvis kl.18.00 men kan vid behov ha öppet som längst till kl.18.30. Vi har en person som jobbar som ordinarie stängare dagligen, på så vis är det sällan övrig personal behöver ta stängning. Kringlaskolan kännetecknas av • Eleven i centrum • Samarbete och gemenskap • Natur – idrott – hälsa • Morgonpuls för lärande • Rastverksamheten • Ämnesövergripande arbetssätt Om du är intresserad skicka in din ansökan snarast, vi påbörjar intervjuer efterhand så snart intressanta ansökningar inkommer. Skicka antingen din ansökan här eller till magnus.andersson2@ga.pysslingen.se

AcadeMedia Support AB

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!