LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro kommun

Förskollärare till Tybblelunds förskola

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi söker nu en Förskollärare – med ansvar för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen. Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna? Nu har du som Legitimerad Förskollärare möjlighet att arbeta på Tybblelunds förskola. Vi söker dig som vill vara med och skapa en förskola där utbildningen lägger grunden för ett livslångt lärande genom omsorg och undervisning. Barnen ska ha ett reellt inflytande över sin vardag och barnens lek och intressen ska tas tillvara. Ett nära samarbete tillsammans med vårdnadshavare. Om tjänsten Tybblelund ingår i Team Förskolor Almby (6 förskolechefsområden) som arbetar med ett gemensamt SKA-arbete (Systematiskt kvalitetsarbete) som sätter barnet i fokus och ger stöd och struktur i den dagliga verksamheten. SKA-arbetet utgår från Läroplan för förskola (Lpfö18) samt Skollagen (2010-800), FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), aktuell forskning samt pedagogisk dokumentation. Tybblelunds förskola deltar i programmet Fundif (Flerstämmig undervisning i förskola). Syftet med programmet som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021 är att på alla nivåer utveckla såväl kunskap och förhållningssätt som arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Lärare i förskolan, dvs. förskollärare, ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt Fo U-arbete i samverkan med forskning. Huvudsakliga arbetsuppgifter • du ansvarar för att leda, organisera, planera, genomföra och utveckla undervisningen • du använder metoder och arbetssätt i utbildningen som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • du ansvarar för att utbildningen dokumenteras, följs upp, analyseras och utvärderas • du ansvarar och arbetar för att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda, utifrån att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt • du ansvarar för att erbjuda en god miljö för omsorg, utveckling, lek och lärande • du ansvarar för utvecklingssamtalens innehåll, utformning och säkrar genomförandet • du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns. Kompetenskrav • legitimerad förskollärare, alternativt inneha behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation Vi söker dig som är lugn och trygg i din arbetsroll. Du arbetar bra med andra människor och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap. Du anpassar ditt sätt att förmedla budskap och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och appliceras på ändrade omständigheter. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrigt meriterande • erfarenhet av arbete som förskollärare eller med liknande arbetsuppgifter • utbildning i eller erfarenhet av ICDP (vägledande samspel) Omfattning och tillträde Anställningsform: tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100% Tillträde: 4 januari 2021 Antal tjänster: 1 Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas Om arbetsplatsen Tybblelunds förskola ligger mellan Universitetet och Ormesta. Förskolan har 10 avdelningar fördelade på två våningar. Det är ca 170 barn och ca 30 medarbetare (barnskötare och förskollärare). Det är en rektor och en specialpedagog riktad mot förskolan. Som förskollärare kommer du ha schemalagd tid för pedagogisk utvecklings genom förskollärarkonferens med fokus på kollegialt lärande, avdelningstid och egen tid. Du kan läsa mer om vår förskola här: orebro.se/tybblelundsforskola Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare! Övrig information Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer kommer att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig. Ansökan Sista ansökningsdag är 24 november. Välkommen med din ansökan!

Örebro kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!