LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kristianstads kommun

Enhetschef Lokalvård, Gemensam service

  • Övrigt

Kristianstad

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Sedan januari 2021 finns stora delar av Kristianstads kommuns serviceverksamheter samlade i en egen organisation, Gemensam service. Här finns kommunens tjänster inom måltid, lokalvård, fordon, transport och intern service. Dagligen levererar över 400 medarbetare tjänster till såväl övriga förvaltningar som till våra medborgare. Brinner du för god service och hög städkvalitet i kombination med friska lokalvårdare? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Lokalvårdens kunder finns i kommunens alla verksamheter, framförallt skola och förskola, men även bibliotek, fritidsanläggningar, omsorgslokaler, kontorslokaler, olika personalutrymmen, offentliga toaletter mm. Lokalvårdavdelningen består av 4 enheter med totalt ca 120 medarbetare, vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare och att leverera en modern och effektiv lokalvård av hög kvalitet. En viktig faktor för att uppnå detta är att öka frisknärvaron inom lokalvården. Som enhetschef lokalvård ingår du i lokalvårdsavdelningens ledningsgrupp som består av fyra enhetschefer och en städtekniker. Avdelningschefen är din närmaste chef. ARBETSUPPGIFTER Du har chefsansvar för en av lokalvårdsenheterna i Lokalvårdsavdelningen, Gemensam service med ansvar för att leda och utveckla verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att styra och leda lokalvårdsenheten utifrån nationella och lokala styrdokument genom att bryta ner och omsätta dem till verksamhetens förutsättningar. Du har direkt personalansvar för ett trettiotal medarbetare fördelat på ett antal arbetsplatser. I personalansvaret delegeras du fullt arbetsmiljöansvar. Detta innebär bland annat att du ständigt verkar för en god arbetsmiljö för dina medarbetare. I arbetet med SAM ingår bland annat lönesamtal, utvecklingssamtal, planering kring kompetensförsörjning, rehabiliteringsarbete samt skyddsronder. Du arbetar aktivt med personalförsörjning genom att analysera behov, skapa en attraktiv arbetsplats för friska lokalvårdare, arbeta med rekrytering samt introduktion av nya medarbetare. Som chef leder du dina medarbetare främst på distans. Ekonomiska arbetsuppgifter betyder att du verkar för en budget i balans samt att våra resurser används på ett effektivt sätt. På veckobasis arbetar du med fakturaflöden, uppföljning av kostnader i samband med beställningar och beslut kring resurser. Övergripande sammanställer du och analyserar resultat löpande samt gör uppföljningar i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Du bedriver också, tillsammans med kollegorna i ledningsgruppen, ett övergripande utvecklingsarbete på både strategisk och operativ nivå med syfte att förbättra och vidareutveckla lokalvårdstjänsterna för Kristianstads kommun. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap stöttar du medarbetare till hög kvalitet inom lokalvården samt genom nära dialog och samarbete med kunder och verksamheter uppnå önskat resultat. För att lyckas i din roll arbetar du i team med dina chefskollegor samt stödfunktioner inom HR, ekonomi och lön. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen från adekvat akademisk utbildning eller annan utbildning/långvarig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och passande för uppdraget. Du ska ha dokumenterad arbetslivserfarenhet med chefsansvar för personal, ekonomi och utveckling och det är önskvärt att du har genomgått ledarutbildning. Du har god kunskap om lokalvård i offentliga miljöer och med de lagar och krav som ställs på hygien, arbetsmiljö, metoder, material och hjälpmedel. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Din datorvana är god och det är meriterande om du har arbetat i något städkalkylprogram. Vidare har du erfarenhet av att göra tid- och kostnadsberäkning av städytor samt personalplanering. Arbetet ställer höga krav på dina ledaregenskaper. Du är drivande och har en förmåga att skapa goda förutsättningar för samarbete och utveckling för dina medarbetare. Du har förmågan att leda och motivera andra samt sätta upp mål och riktning för verksamheten. Som person ser vi att du har en god helhetssyn och strategisk förmåga samt ett öga för logistik. Du skapar och bibehåller goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Det behövs därmed även en god kommunikationsförmåga och att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift i svenska språket. Det krävs också att du har B-körkort. Ditt förhållningssätt är flexibelt och du ser möjligheter framför hinder samt har ett genuint intresse av service. ÖVRIGT Kommunledningskontoret leder, samordnar, följer upp och utvecklar kommunens verksamhet utifrån en helhetssyn. Här finns verksamheter som ekonomi, HR, IT, medborgarcenter och strategiska frågor samt all gemensam service med lokalvårds-, måltids- och transportverksamheter i förvaltningen. Kommunledningskontorets arbete ska bidra till en positiv utveckling för alla som bor, arbetar, driver företag, studerar eller besöker vår kommun . Kommunstyrelsen ger ramarna och direktiven. I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid. Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00. Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Kristianstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!