LetsGig & Mecenat
Gigg från: Försäkringskassan

Arbetsrättsjurist till Försäkringskassan

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Försäkringskassan söker dig som är engagerad och driven för att tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor utveckla myndighetens HR-arbete. HR-avdelningens uppdrag är i huvudsak att styra, samordna och följa upp arbetet inom det arbetsgivarpolitiska området. I det ingår att samordna och bidra till insatser för en välfungerande kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö. HR-arbetet bedrivs myndighetsövergripande och tillsammans med myndighetens samtliga avdelningar. Ansvar och arbetsuppgifter Som arbetsrättsjurist arbetar du på strategisk och operativ nivå huvudsakligen med arbetsrätts-, avtals- och förhandlingsfrågor. Du ingår i HR-avdelningens enhet för Arbetsrätt och kommer att arbeta med uppgifter som att utveckla och förvalta styrdokument inom arbetsgivarpolitiken, tolka och verksamhetsanpassa centrala kollektivavtal, utforma och förhandla om lokala kollektivavtal, bistå organisationen med rådgivning och stöd inom arbetsrättsområdet, genomföra utbildningar, samverka med arbetstagarorganisationerna och genomföra förhandlingar. I dina arbetsuppgifter kan det även komma att ingå handläggning av ärenden om avskedande, uppsägning av personliga skäl, disciplinpåföljder i personalansvarsnämnden, att delta i arbetet med arbetstvister och att arbeta med lönebildningsfrågor. Ditt arbete kommer att utgöra ett viktigt stöd till HR-avdelningens medarbetare och chefer och även för myndighetens chefer och medarbetare. Vi söker dig som • Har juristexamen • Har goda kunskaper i arbetsrätt, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess • Är initiativtagande, målinriktad, skapar och tar ansvar för resultat • Har ett systematiskt och noggrant arbetssätt • Kan förstå och analysera komplexa frågor och problem och göra rationella bedömningar • Samarbetar och samverkar effektivt med andra och har även förmåga att arbeta självständigt • Kommunicerar klart, tydligt och strukturerat både muntligen och skriftligen • Har god självkännedom och är stabil som person Det är meriterande om du har • erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt inom statlig sektor • är notariemeriterad eller har annan motsvarande domstolserfarenhet • erfarenhet av facklig samverkan och förhandlingar Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.   Övrigt En tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Placering i Stockholm (Telefonplan), men annan placeringsort kan vara möjlig. Resor kan ingå i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska tester komma att användas. Kontakt HR-direktör Anders Liif, 010-111 45 52 (för frågor om tjänsten), HR-specialist Stig Lindblom, 010-116 90 63 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Johan Almén, 010-119 27 54, Saco-S: Daniel Rander 010-116 28 77, Seko: Johanna Grundström 010-115 30 44. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2022. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.

Försäkringskassan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!