LetsGig & Mecenat
Gigg från: Luleå kommun

Mark- och exploateringsingenjör

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Luleå

Luleå har både storstadens utbud och småstadens närhet. En hållbar kuststad med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med ungefär 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens 78 500 invånare. Med andra ord så spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vill du också spela roll? Luleå växer! Blickarna vänds norrut och stora saker är på gång i vår kommun. Nu skruvar vi upp planeringstakten och möjliggör för 100 000 Luleåbo år 2040. Vill du få en nyckelroll i planeringen och byggandet av framtidens Luleå är det på Stadsbyggnadsförvaltningen du ska söka jobb! På Stadsbyggnadsförvaltningen är du en del av ett sammanhang som värnar hållbarhet och tar ansvar för helheten. Du kommer få ta ett stort ansvar med goda möjligheter att påverka och se resultat på nära håll. Vi planerar för 100 000 Lulebor år 2040. För oss innebär det att vi är med och skapar attraktiva och hållbara miljöer med dagens och framtidens Lulebor i fokus. Hos oss pågår samhällsutvecklingsprojekt geografiskt i hela kommunen och i olika skalor. Vi söker dig som är intresserad av att jobba med något av följande; • Industrins omställning till grön produktion på Luleå Industripark • Norrbotniabanan • Kronan – Luleås nya stadsdel • Resecentrum och Östra stranden • Hertsöheden – 2000 nya bostäder • Centrumutveckling och en välmående landsbygd Luleå är en växande stad där den gröna strukturen och livet mellan husen värderas högt. Vi lyfter de olika årstidernas kvaliteter för att skapa variation och nya upplevelser. Sommartid ger de ljusa nätterna, blomsterfägringen och den ständiga närheten till vatten en unik stämning. På vintern ser vi kyla, snö och mörker som en möjlighet att skapa plats för ljus, lek och rekreation. En kraftigt ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför stadsutveckling och utformning av det offentliga rummet. Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift inom Stadsbyggnadsförvaltningen består av kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, exploatering, projektledning, stads- och trafikplanering samt drift och underhåll. Avdelningen ansvarar för utveckling och utformning av allmän plats samt för planarbete och utredningar i samband med ny exploatering och förädling av redan befintliga områden. Avdelningen tar ansvar för att skapa hållbara, vackra och tillgängliga platser och stråk för medborgare och besökare. Vi söker nu en mark- och exploateringsingenjör. ARBETSUPPGIFTER Som Mark- och exploateringsingenjör kommer du att arbeta tillsammans med fem andra Mark- och exploateringsingenjörer. Du medverkar i kommunens stora exploateringsprojekt och kommer att företräda kommunen i samarbete med fastighetsägare, exploatörer och andra intressenter genom hela samhällsbyggnadsprocessen från idé och planering vid till exempel detaljplanering till genomförande och byggklar mark. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för kommunens markförsörjning, köp och försäljning av fastigheter, förhandling och upprättande av avtal och överenskommelser för nyttjanderätter, ledningsrätter, arrenden och markregleringar. Du företräder kommunen i bygglovsyttranden, Lantmäteriärenden, exploateringsavtal och markanvisningar. Ansvarar och samordning av exploateringsverksamheten i kommunen för att tillhandahålla byggbar mark för bostäder och arbetsplatser är andra arbetsuppgifter. Exploateringskalkyler skulle kunna vara ytterligare en del av ditt arbete. Din roll som Mark- och exploateringsingenjör innebär kontakter med fastighetsägare, exploatörer och tjänstepersoner. På Stadsbyggnadsförvaltningen är engagemang, ansvar och kompetens nyckelord för framgång. Vi strävar efter att hålla hög servicenivå och kvalitet, både internt och externt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad, lantmäteri, fastighetsjuridik, eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas likvärdig av arbetsgivaren. Du har kunskap om lagar och förordningar inom fackområdet, i synnerhet (JB, FBL, AL och PBL). Arbetslivserfarenhet inom arbetsområdet är meriterande. Som person är du utåtriktad, lätt att samarbete med, förtroendeingivande och trygg som person. I tjänsten ingår att upprätta juridiska dokument och hålla muntliga föredragningar för politiker och allmänhet, vilket ställer krav på att du är tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Vid eventuella förhandlingar är pedagogisk förmåga, smidighet och diplomati egenskaper vi värdesätter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och tillämpar rökfri arbetstid. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns värdegrund där ledorden är Engagerade, Ansvarstagande och Kompetenta. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Tips! Nyfiken på Luleå? flyttatilllulea.se Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommun Alla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobb

Luleå kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!