LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION SKÅNE

Specialistläkare (LUS) till VO thorax och kärl i Malmö

  • Vård & assistans

Malmö

Gör skillnad. Varje dag. Verksamhetsområde (VO) thorax och kärl har cirka 300 medarbetare som arbetar vid två olika sektioner. Sektion kärl är en internationellt ledande enhet för behandling av perifer kärlsjukdom där interventionella radiologer, kärlkirurger och medicinska angiologer har ett nära samarbete kring patienterna. Kärlenheten är den enda enheten i Sverige där radiologer, kärlkirurger samt internmedicinare arbetar tillsammans kring kärlpatienter. Inom sektionen finns en avdelning för slutenvård, en öppenvårdsenhet samt en endovaskulär operationsenhet. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu en specialistläkare i intermedicin med intresse för medicinsk angiologi till VO thorax och kärl i Malmö. I arbetsuppgifterna ingår omhändertagande av patienter med både arteriell och venös kärlsjukdom. Det innefattar patienter med komplicerad tromboembolism, omhändertagande och uppföljning av typ-B dissektioner, svårreglerad hypertoni, vaskulit, kärlanomalier samt preoperativ optimering/bedömning inför aortakirurgi. Utöver ovanstående arbetsuppgifter ingår även avdelningsarbete, mottagning, konsult- och jourverksamhet. Därutöver innebär en del av arbetet även handledning av studenter och AT-, ST- och underläkare. Som specialistläkare inom internmedicin finns det möjlighet att delta i kärlkirurgisk jourlinje. Vi har en lång forskningstradition med många möjligheter till handledning inom verksamheten för att introduceras till den akademiska karriären. Angiologisektionen består av en överläkare, en specialistläkare och två ST-läkare. Vi har planerat att utveckla angiologisektionen och söker därför nu efter en ambitiös, ödmjuk och målmedveten specialistläkare inom internmedicin eller en nästintill färdig specialistläkare, som vill utvecklas vidare inom sin invärtesmedicinska specialitet med intresse för kärlmedicinska och kärlkirurgiska sjukdomar. Möjlighet för att vidareutbilda sig inom ultraljud, angiografi samt radiologi möjliggör att kontinuerligt stimuleras och finna sitt område av specialintresse. Vidare satsar vi just nu på att, med hjälp av E-hälsoapplikationer, följa våra patienter för olika kärlsjukdomar för att snabbare nå målvärden och fånga upp komplikationer. Ett pågående projekt är även att bygga upp kärlobservationsplatser för våra mest kritiskt sjuka patienter som vidare kommer öka patientsäkerheten inom kärlenheten. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare så har du specialistkompetens i internmedicin. För tjänsten krävs även tidigare arbetslivserfarenhet på internmedicinsk klinik. Det är meriterande med aktiv forskning inom området kärlsjukdomar samt undervisningserfarenhet av läkarstudenter. Det finns goda möjligheter för forskning. Vi söker en person som är öppen för att arbeta integrerat med övriga specialister på sektionen och är positiv till nya arbetssätt. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör. Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

REGION SKÅNE

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!