LetsGig & Mecenat
Gigg från: Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät söker chef till enheten Tillsyn

  • Övrigt

Sundbyberg

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker en chef till vår enhet Tillsyn som ingår i vår växande avdelning Säkerhet och beredskap. Vi söker dig som vill leda och utveckla verksamheten, för att stärka elförsörjningen i Sverige och därmed Sveriges säkerhet. Samhällets ökade fokus på säkerhet, beredskap och totalförsvar innebär att Svenska kraftnäts verksamhet inom dessa områden vuxit kraftigt under de senaste åren. Den nybildade enheten Tillsyn tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Enheten arbetar med avdelningens externa verksamhet som riktar sig mot elförsörjningen. Inom enheten samlas Svenska kraftnäts uppgifter som elberedskapsmyndighet, främjande och tillsynsvägledande myndighet för dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet över säkerhetsskyddet i elförsörjningen. Enheten har ett brett uppdrag som bland annat innefattar framtagande av föreskrifter och vägledningar, tillsyn och rådgivning, utbildning och övning samt handläggning av olika typer av ärenden. Enheten förvaltar myndighetens anslag för elberedskap på drygt 250 miljoner kronor årligen, som används för insatser för en ökad robusthet och god reparationsberedskap. Om tjänsten I denna roll leder du 16 kunniga medarbetare på en enhet med ett komplext och samhällsviktigt uppdrag. Som chef och ledare bidrar du till att utveckla avdelningen, enheten och medarbetarna och du företräder myndigheten enligt Svenska kraftnäts vision, mål och värdegrund. Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Säkerhet och beredskap och rapporterar till avdelningschefen. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. I rollen kan resor förekomma, nationellt och internationellt. Dina arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att leda enhetens arbete och fortsätta den förändringsresa som enheten har påbörjat. Du skapar förutsättningar för verksamheten och medarbetarna, så att enheten på ett effektivt sätt kan bidra till Svenska kraftnäts viktiga uppdrag att stärka landets säkerhetsskydd, elberedskap och dammsäkerhet. Tillsammans med medarbetarna bygger du team med hög förmåga att lösa uppgifter och leverera resultat. Rollen innebär en nära samverkan med företag inom elförsörjningen, myndigheter samt andra delar av Svenska kraftnät. Som chef för tillsynsenheten representerar du återkommande Svenska kraftnät i externa sammanhang. Din bakgrund Vi söker dig med relevant akademisk utbildning eller erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga. Vidare har du: • Gedigen ledarerfarenhet som innefattar förändringsledning med goda resultat • Erfarenhet från statlig myndighet som innefattar tillsyn eller annan myndighetsutövning • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av att leda sakkunniga specialister • God kännedom om elsystemet och elförsörjningens aktörer • Erfarenhet av arbete med dammsäkerhet, säkerhetsskydd eller elberedskap • Erfarenhet av arbete med att säkra samhällsviktig infrastruktur eller säkerhetskänslig verksamhet Dina personliga egenskaper Vi söker en lyhörd ledare som skapar tillit, coachar medarbetare och driver enhetens utveckling framåt för att uppnå gemensamma mål. Det är av vikt att du uppvisar ett moget ledarskap och agerar med gott omdöme. Du ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet, förstår din ledarroll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för berörda parter. Du har goda erfarenheter av att bygga team och samverkan samt att verka för långsiktiga relationer inom och utom den egna verksamheten. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tester kommer att genomföras under processen. Vill du veta mer? Kontakta gärna rekryterande avdelningschef Erik Nordman tel. 010-475 81 11 alternativt rekryterare Sara Bäckström 010-475 97 71. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 12 april 2021. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.   Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Svenska Kraftnät

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!