LetsGig & Mecenat
Gigg från: Najs AB

Barnskötare sökes till förskola med fokus på empatisk kommunikation, NVC

  • Vård & assistans

Stockholm

Ängbybarnens förskolor i Norra Ängby, Bromma drivs sedan 2008 som fristående verksamhet. Våra fem förskolor är belägna med närhet till naturreservat, 4 H-gård och allmänna kommunikationsmedel. Vår vision är att stärka barns självkänsla med inspiration från NONVIOLENT COMMUNICATION (empatisk kommunikation). Vi fokuserar på att lyssna till barnets upplevelser och komma bort från egna bedömningar. Vårt arbete med empatisk kommunikation påbörjades för över 15 år sedan och fortgår ständigt i vår vardag genom reflektioner, aktiviteter och genom interna och externa utbildningar. Det finns ett närvarande pedagogiskt ledningsteam bestående av rektor och pedagogisk utvecklingsledare (utbildad pedagogista). I ledningsteamet finns även en person som ansvarar för vårt kontinuerliga empatiska kommunikationsarbete. Vi använder V- klass (digital palttform) till stöd för närvaro, planering och dokumentation av verksamheten. Vi önskar att du har dokumenterad erfarenhet och intresse av att arbeta självständigt utifrån förskolans styrdokument och utefter ett projektinriktat arbetssätt. I vår medarbetarundersökning uppgav dina blivande kollegor vad de ansåg var de huvudsakliga skälen till att de valt att arbeta hos oss: ”Inspirerande, drivande, utvecklande” ”Tid tillsammans med barnen prioriteras, underbara och närvarande kollegor” ”Ärlighet, förhållningssättet, möjligheterna” Vi erbjuder även ett årligt friskvårdsbidrag, ändamålsenliga arbetskläder samt subventionerade måltider lagade från grunden av våra kockar på respektive förskola. Välkommen att läsa mer på vårt instagramkonto: angbybarnens_forskolor eller på vår hemsida: www.angbybarnen.se

Najs AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!