LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stift Umeå Waldorfskola R Karlsson Mfl

Skolkurator till Waldorf Umeå

  • Vård & assistans

Umeå

Skolan Umeå Waldorfskola är Sveriges nordligaste Waldorfskola och Umeås äldsta friskola. Vi erbjuder Waldorfpedagogik för drygt 200 elever åk F-9. Verksamheten har också fritidshem och en förskola med ca 85 barn. Skolan är vackert belägen på Umedalen med närhet till skog och älv. Skolans byggnader är placerade likt en liten by på skolområdet. Utemiljön bjuder på varierat lär- och leklandskap med skolträdgård, kuperad terräng och skog. Skolan bedrivs i stiftelseform och verksamheten är icke vinstdrivande. Hjärtat i verksamheten är våra barn, elever och våra medarbetare. Vi är till övervägande del en läromedelsfri skola och undervisningen bygger på berättande, upplevelser, experiment och konstnärligt övande. Elevhälsan Waldorf Umeås elevhälsoteam består av specialpedagog, speciallärare, logoped, skolsköterska, kurator, skolläkare, rektor och biträdande rektor. Barn och elevhälsan ansvarar tillsammans med pedagogerna för att våra barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med läroplanernas mål. Elevhälsan börjar i klassrummet och alla barn och elever har rätt att tillhöra sin barngrupp och klass. Fokus för vår pedagogiska verksamhet ligger på utveckling av våra lek/lärmiljöer, lärande/undervisningsupplägg och bemötande. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande lek/lärsituation för alla barn och elever. Känsla av sammanhang och inkludering är viktiga värdeord för vårt pedagogiska uppdrag. Elevhälsans arbete och rutiner sammanfattas i skolenhetens elevhälsoplan. Planen beskriver läsårets utvecklingsmål och här tydliggörs också när elevhälsan skall kopplas in och vad elevhälsans uppdrag är. Dina arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som kurator, är att i samverkan med elevhälsoteam och övriga medarbetare vid skola/förskola arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att på så vis bidra till en god inlärnings- och livsmiljö för våra barn och elever. Du är en del av skolans elevhälsoteam och samarbetar med såväl rektorer som arbetslag, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och logoped. Vi ser att du har erfarenhet av att leda värdegrunds-, trygghets- och trivselarbete. Du arbetar lösningsfokuserat och försöker alltid se det som är positivt och bygger därifrån. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att ansvara för skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, genomföra gruppinriktade insatser, ha enskilda samtal med elever och att handleda medarbetare i vissa ärenden. I uppdraget ingår att ha kontakter med andra myndigheter. Vi söker Vi söker dig som är utbildad socionom och är intresserad av att arbeta på en Waldorfskola. Du är positiv, lösningsfokuserad och initiativrik. Du är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer och du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är flexibel och tycker om att ha många bollar i luften. Du är lugn, trygg och förtroendeingivande. Tjänsten är 25% och kan förläggas vissa veckodagar för att kunna kombineras med annat arbetet. Välkommen med din ansökan!

Stift Umeå Waldorfskola R Karlsson Mfl

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!