LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linköpings Universitet

Universitetsadjunkt i religionsvetenskap

  • Skola & utbildning

Linköping

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria Arbetsuppgifter Tjänsten som universitetslektor är placerad vid Institutionen för kultur och samhälle inom Avdelningen för filosofi, historia, Konst och religion (FHKR).  Inom avdelningen finns även ämnet tillämpad etik. Kurser ges som fristående kurser och inom ämneslärarprogrammet. Arbetsuppgifterna innebär undervisning i ämnet religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria inom såväl den fristående kursverksamheten som inom ämneslärarprogrammet, men även handledning och examination av uppsatser. Även administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna. Ett krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom allmän religionshistoria på högskolenivå. Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet i uppsatshandledning i religionshistoria, inklusive examensarbeten inom lärarprogrammen. Eftersom undervisningen primärt sker inom ämneslärarprogrammet är det även meriterande med undervisningserfarenhet på gymnasie- och/eller högstadienivå. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom allmän religionshistoria är meriterande för anställningen. Undervisningen, som kan ske på både grund- och avancerad nivå, sker inom ramen för denna anställning på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska språket. Beroende på nuvarande coronasituation kan undervisningen delvis eller helt komma att ske på distans, varför vana vid verktyget Zoom är meriterande. Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater. Tidsbegränsad anställning på ca 20 % under perioden 1 april-31 dec 2021 med ev. möjlighet till förlängning. Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande Lika villkor Flertalet av våra universitetsadjunkter inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. För mer information om anställningen: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15320&rmlang=SE Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Linköpings Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!