LetsGig & Mecenat
Gigg från: Tellusbarn i Sverige AB

Erfaren Förskollärare till förskolan Backen i Vårberg

  • Skola & utbildning

Stockholm

Tellusbarns vision är att bidra till att barn får en bra start i livet inför mötet med den stora världen. Vi har fokus på språk, skapande, och hälsa genom lekfullt lärande där upptäckandet står i centrum. Om Tellusbarn Tellusbarn driver 24 förskolor i Stockholm och Uppsala län. Bolaget grundades 2007 och har idag ett hundratal medarbetare och fler än 1000 barnplatser. Vi tillämpar ett nära ledarskap, där rektorerna har få enheter och arbetslagen får handledning och fortbildning bla av våra specialpedagoger. Vi samverkar med olika externa aktörer som Sveriges konstföreningar, SPSM och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Alla förskolor är allmänpedagogiska men är särskilt inriktade på språk, skapande och hälsa. Många av förskolorna har flertalet avdelningar med svensk-engelsk verksamhet. Inom Tellusbarn lägger vi stor vikt vid att ta tillvara alla barns kunskaper och förmågor, vilket också gäller våra anställda. Med de korta beslutsvägar som finns hos oss hoppas och tror vi att både du och Tellusbarn kommer att utvecklas och bli bättre. Om förskolan Förskolan Backen som ligger i Vårberg i södra Stockholm. Förskolans lokaler är rymliga och ljusa, och det finns tillgång till en fin gård i anslutning till förskolan. Här är det nära till grönområden, parker och kommunikationer. Vi fyller dagarna med aktiviteter som sagoläsning, dans och sång . Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, oavsett individuella förutsättningar. Uppfinnaren är en allmänpedagogisk förskola och följer skollagen, läroplanen och andra nationella styrdokument. Vi baserar vår undervisning på barnens intressen och erfarenheter, där leken står i centrum. Genom lek lär sig barn att samspela med varandra, visa hänsyn och våga ta plats. I leken utvecklas språket och barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Allt är möjligt i leken! Vår undervisning innehåller många olika aktiviteter och ger utrymme för barnens eget utforskande. Hos oss ges barnen möjlighet att själva göra aktiva val och vi möter barnen där de är och utmanar dem utifrån sina egna förutsättningar och behov. Genom att arbeta i mindre grupper ges barnen goda möjligheter till inflytande och delaktighet. Förskolan ska vara rolig, lärorik, trygg och säker för alla barn. Därför har vi inarbetade rutiner för både omsorg, undervisning och säkerhet. Dina arbetsuppgifter Som avdelningsansvarig förskollärare ansvarar du för att skapa undervisning, omsorg och rutiner av hög kvalitet, där alla barn inkluderas. Du följer upp det systematiska kvalitetsarbetet i arbetslaget både vad gäller det pedagogiska arbetet och arbetet kring barnsäkerhet. Du ansvarar vidare för utvecklingssamtal, föräldramöten, inskolningar och att all samverkan med vårdnadshavare sker på ett professionellt sätt. Du ansvarar för att följa varje barns utveckling och lärande, samt att varje barns görs delaktig i detta arbete. Du ansvarar för att driva det målstyrda arbetet framåt med hjälp av pedagogisk dokumentation och att detta görs enligt riktlinjerna kring vår digitala lärplattform. Din profil Du är legitimerad förskollärare och har tidigare erfarenhet från förskolan. Du brinner för barns utveckling och lärande och pedagogiska lärprocesser. Du är väl insatt i förskolans nationella styrdokument och kan koppla dessa till utbildningens innehåll och mål. Du har ett professionellt och varmt bemötande mot alla på förskolan och prioriterar att skapa goda relationer med både barn, vårdnadshavare. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Du är uppdaterad på aktuell forskning och har förmåga att uttrycka dig i tal och skrift så att andra förstår. Du är även van vid att använda digitala verktyg i ditt arbete. Du har ett professionellt och varmt bemötande mot alla på förskolan och prioriterar att skapa goda relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Som person ser du möjligheter där andra ser problem, värdesätter gott samarbete med barn, vårdnadshavare och kollegor och är engagerad och lojal. Vi värdesätter att våra medarbetare har en trevlig arbetsmiljö med ett bra kollegialt samarbete, det ställer krav på oss som arbetsgivare men även på dig. Därför lägger vi extra fokus på att hitta dig som tycker om att samarbeta, är lite utav en glädjespridare och som förstår vikten av att kompromissa. Vi erbjuder dig • Möjlighet till personlig utveckling genom kollegialt lärande samt kompetensutveckling • Möjlighet till att ingå i olika specialpedagogiska utvecklingsprojekt, samt specialpedagogisk handledning • Möjlighet till interna karriärvägar • Arbetskläder • Friskvård • Fria pedagogiska måltider • Reflektionstid Alla medarbetare på denna förskola förväntas vara rök- och snusfria i alla sammanhang kopplade till förskolan. Du måste kunna uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret enligt lagen 2000:873. Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med provanställning 6 månader Tillträde: enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse Sysselsättningsgrad: 75% Kollektivavtal: Ja

Tellusbarn i Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-09-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!