LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorand i medicinsk vetenskap - Immunologi

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Titel på projektet: Identifiering av strukturer som är involverade vid NK-cellers avdödning av maligna celler  Arbetsuppgifter Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning Projekt: Studier som genomförts under senare år har visat att NK-celler spelar en nyckelroll vid myeloiska leukemier, och att NK-cellsstimulerande immunterapi kan bidra till eliminering av leukemiska celler. Under de senaste åren har vår förståelse ökat för hur NK-cellers cytotoxicitet regleras, men det finns fortfarande detaljer som är ofullständigt karakteriserade. I det här projektet kommer vi att använda cellinjer som modifierats med CRISPR-teknik i kombination med storskaliga CRISPR-undersökningar för att identifiera utslagna gener som påverkar NK-cellscytotoxicitet. Kandidatgener kommer att karakteriseras noggrant för att definiera på vilket sätt som de motsvarande proteinerna fungerar vid NK-cellsavdödning av maligna celler.  Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  Anställning Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren, Fredrik Bergh Thorén, professor, institutionen för biomedicin, telefon: 031-786 6673, e-post: fredrik.thoren@gu.se   Ansökan För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-29       Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!