LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Legitimerad sjuksköterska på Svartbäcksgården, sommarvikariat

  • Vård & assistans

Uppsala

Svartbäcksgården Är du trött på att jobba kvällar och helger? Vill du ha ett arbete som är utvecklande, lärorikt och omväxlande? Välkommen med din ansökan! Svartbäcksgården erbjuder korttidsvård och ligger intill Fyrisån i Svartbäcken. Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på en korttidsvårdsavdelning med personer som är 17 år eller äldre, enligt So L-beslut efter exempelvis en sjukhusvistelse. Du är en i teamet och ansvarar för ett begränsat antal personer under en begränsad tid. Kriterierna för korttidsplats är förutom ett stort omvårdnadsbehov dygnet runt följande: behov av återhämtning och/eller mobilisering, kognitiv svikt, behov av avlastning för anhöriga eller behov av utredning av den enskildes möjlighet att bo kvar hemma. Vi har även aktivitetsledare och har ett samarbete med vårdhundar. Vi jobbar i team, vi jobbar aldrig ensamma och har stöd av administrativ personal som hjälper oss att exempelvis lämna prover, hämta mediciner och så vidare. Det gör att vi kan fokusera på vårt jobb. Bra samarbete med all övrig personal gör det till en trivsam arbetsplats. Det finns möjlighet att komma och hospitera hos oss om du är nyfiken på hur vi jobbar. Välkommen med din ansökan! Här kan du läsa mer om Svartbäcksgården (https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/korttidsvard/svartbacksgarden/) Ditt uppdrag I rollen som sjuksköterska ingår du i ett team med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Förutom sedvanliga uppgifter som sjuksköterska behöver du också kunna vara ”vara spindeln i nätet”. Många kontakter med olika aktörer, exempelvis regionen, primärvård, anhöriga, biståndshandläggare och så vidare behövs samordnas. Arbetet är utvecklande, lärorikt och omväxlande. Du arbetar aldrig ensam, du kommer ingå i en arbetsgrupp med 9 sjuksköterskor på Svartbäcksgården. Du kommer jobba dagtid måndag-fredag, förutom en helg av 4. Även helgen är det dagtid som är din arbetstid. På helgen är du inte heller ensam, det finns 2 sjuksköterskor i tjänst varje helg. Korttidsvård innebär ett brett spektrum av diagnoser, ordinationer, vistelsetid osv, och är ett otroligt utvecklande arbete. Din bakgrund Vi söker dig som har en svensk sjuksköterskelegitimation. Har du relevanta påbyggnadskurser är också det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom aktuellt verksamhetsområde. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Då all dokumentation sker digitalt behöver du ha goda dator- och systemkunskaper. Du har ett realistiskt perspektiv på situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du anpassar dig lätt till ändrade förutsättningar och ser möjligheterna i förändring. Du är en person som relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmågan att ta hänsyn till det större perspektivet. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Marie Olsson, verksamhetschef Svartbäcksgården, 018-727 66 60. Facklig företrädare: Vårdförbundet, Julia Vetterberg, 018-727 88 71. Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till äldreförvaltningen. Vårt mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. I vårt uppdrag ingår att samhällsplanera och upphandla tjänster. Tillsammans med oss kan du också jobba med förebyggande och öppna insatser, inom hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och på vård- och omsorgsboenden. Uppsala är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!