LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Enhetschef Sak och specialist

  • Övrigt

Göteborg

Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad. ARBETSUPPGIFTER Välkommen till arbetsplatsen där vi leder ett stadsbyggande i världsklass! Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång och vi är med där det händer. Just ditt uppdrag kommer att vara att leda, utveckla och följa upp verksamheten vid vår enhet sak och specialist. Det innebär att du är chef för en enhet med för närvarande 10 engagerade och drivna medarbetare som tillsammans speglar en bred strategisk sakfrågekompetens, såsom social hållbarhet, näringslivsstrategiska frågor, klimatanpassning, geoteknik, trafik och miljö. Vid enheten samordnas även kontorets arbete med forskning och innovation. Uppdragen omfattar strategiarbete som stödjer översiktsplanens genomförande, förtydligar inriktningar i översiktsplanen, möjliggör en effektiv plan- och byggprocess och definierar kontorets övergripande strategiska inriktning inom olika tematiska frågor. En långsiktigt hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt och medarbetarna jobbar gentemot myndigheter på nationell och regional nivå likväl som inom stadens organisation och internt på stadsbyggnadskontoret, främst planavdelningen och byggavdelningen. Som enhetschef blir din roll att leda enhetens arbete, stödja medarbetarna i sina uppdrag för att möjliggöra bästa möjliga output av arbetet på enheten, i linje med mål och uppdrag för verksamheten. I rollen som enhetschef ingår du, tillsammans med enhetschefskollegan för enhet översiktsplan, en verksamhetsutvecklare och avdelningschefen, i avdelningens ledningsgrupp. Där bidrar du med din kompetens och ditt engagemang så att vi tillsammans kan utveckla och driva verksamheten på avdelningen på bästa sätt. Du ingår även i flera styrgrupper och chefsgrupper, antingen i rollen som ordförande/ sammankallande eller som deltagare. På Stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning arbetar ca 25 personer fördelade på två enheter. Avdelningen ansvarar för översiktlig planering, vilket inbegriper uppdrag inom stadens översiktsplan och strategiskt arbete utifrån översiktsplanen, plan- och bygglagen och miljöbalken inom stadsbyggnadsprocessen. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska mål till övergripande program, översiktliga planer och strategier samt verktyg för hållbar stadsutveckling. Avdelningen ansvarar för kontorets hantering av remisser och motioner samt är en resurs när det gäller omvärldsbevakning i projekt och nätverk inom staden, externt och i internationella frågor. Avdelningen har ett aktivitetsbaserat kontor, där vi ser varandr KVALIFIKATIONER Vi söker en tydlig och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang, mod och lyhördhet. Du har helhetsperspektiv och ser till avdelningens samlade nytta och leverans. Du har förmåga att utveckla och etablera effektiva arbetssätt samt skapa en god samverkan i gruppen. Genom ett coachande förhållningssätt och med utgångspunkt i våra mål och uppdrag, utvecklar och leder du dina medarbetare i deras dagliga arbete så att de kan växa och utvecklas utifrån sin profession. Vi vill att du har högskoleutbildning med lämplig inriktning, antingen inom ett ämne inom enhetens verksamhet eller en bredare utbildning inom stadsbyggnad. Det är dock viktigt att du har förmåga till ett helhetsperspektiv och är mer av en generalist än specialist. Du har goda kunskaper i plan- och bygglagen, om stadsbyggnadsprocessen och strategisk fysisk planering. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och av ledarskap med personal-, arbetsmiljö-, och budgetansvar. Då rekryteringen pågår under semesterperiod kommer tillsättningen av tjänsten att ta något längre tid. Första intervjuer är preliminärt inplanerade till vecka 33. ÖVRIGT Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-07-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!