LetsGig & Mecenat
Gigg från: Högskolan Väst

Universitetsadjunkt i engelska med språkvetenskaplig inriktning

  • Skola & utbildning

Trollhättan

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden. Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i engelska med språkvetenskaplig inriktning Arbetsuppgifter: Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom kurser i engelska, främst språkvetenskap, akademiskt skrivande och språkdidaktik. Därutöver kan det ingå undervisning i andra för utbildningen relevanta ämnen (som exempelvis svenska, svenska som andraspråk eller samhällskunskap), undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU, medverkan i högskolans övriga verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. Behörighetskrav: - Avlagd magisterexamen i engelska med språkvetenskaplig inriktning eller motsvarande vetenskaplig kompetens. - Visad pedagogisk skicklighet. - Förmåga att undervisa på svenska och engelska. - Dokumenterad god samarbetsförmåga. Meriterande: - Egen lärarutbildning och väl vitsordat lärararbete inom relevant ämnesområde. - Erfarenhet och god kunskap om engelska och engelskdidaktik och motsvarande för ev. andra relevanta ämnen/områden. - Erfarenhet av och väl vitsordad tidigare undervisning på högskola och universitet inom relevanta ämnen/områden. Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.  Övrigt: Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 12 månader enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 75-100%.  Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/  De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/31 och skickas i ett exemplar. Ansökan ställs till: Högskolan Väst HR 461 86 Trollhättan Sista ansökningsdag är 2021-02-25 Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Högskolan Väst

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!