LetsGig & Mecenat
Gigg från: Malmö kommun

Bro- och konstruktionsingenjör med verksamhetsansvar

  • Bygg & anläggning

Malmö

Ref: 20212843 Vi utökar vårt kompetenta team och söker efter dig som har erfarenhet av att bygga broar och vet hur man sköter dem på ett hållbart vis. Som bro- och konstruktionsingenjör med verksamhetsansvar, har du hand om underhållet av Malmö stads ca 300 broar och blir en mycket viktig del i att förvalta stadens uterum med inriktning på just stadens broar men även konstbyggnader. Vill du arbeta i ett team som ligger i framkant vad gäller hållbarhet, metoder och materialval tror vi detta är något för dig!  Arbetsuppgifter Du ansvarar för underhållsplanering inklusive ekonomisk uppföljning så väl som att delta i, stötta och leda hela eller delar av projekt. Du kommer även vara delaktig i förvaltningens projektgenomförande som ska säkerställa att drift- och underhållsaspekterna tillgodoses ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Projekten kan även inkludera nybyggnad och ombyggnader exempelvis våra nya broar över Varvsbassängen, utbyggnad av Limhamns småbåtshamn eller ombyggnad av broar i MEX-projektet för Malmöexpressen. Som ansvarig för brobestånd och stödkonstruktioner, agerar du beställare och en stor del av din arbetstid kommer du lägga på budgetplanering och uppföljning. I egenskap av verksamhetsansvarig har du något av en sammanhållande roll i gruppen och agerar talesperson mot andra myndigheter. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Budgetansvar för drift och underhåll ink. inventering, statusbestämning, verifieringar, analyser och underhållsplanering • Verksamhets- och resursplanering • Säkerställa att entreprenörer blir upphandlade och att centrala upphandling får brokompetens i konsultupphandlingar • Beställningar av åtgärder samt kravställande och uppföljning för broar och stödkonstruktioner Vi deltar och samverkar i nationella nätverk för utveckling av metoder och teknik så väl som utbyte av erfarenheter inom teknikområdet. För dig innebär detta möjligheter till både omvärldsspaning och kunskapsåterföring till övriga kollegor på enheten. Tillsammans med kollegorna i brogruppen för du dialog och resonemang t.ex. kring att ta in olika aspekter i arbetet med underhållsplaneringen, resonera om konsekvenser samt för-/nackdelar med olika tekniska lösningar i projekt. Du rapporterar till sektionschef, sektionen för Teknik och Konstruktion. Kvalifikationer Du har erfarenhet från motsvarande roll och kan arbeta självgående i stora och medelstora projekt utifrån aspekter som komplexitet, resurser och intressenter. Du har ett strukturerat arbetssätt, är systematisk och ansvarstagande. Då verksamheten är stor och komplex och innehåller många intressenter, krävs förmåga till helhetssyn. Vår verksamhet är levande har många beroenden mot andra verksamheter. Detta kräver att du kan göra omdömesgilla omprioriteringar, ta initiativ och fatta beslut. Arbetet innebär en hög grad av nätverkande med både interna och externa kontakter varför du behöver du trivas med denna typ av interaktion och ha förmåga att bygga varaktiga professionella relationer. Som verksamhetsansvarig ser vi gärna att du med din personlighet bidrar till en positiv ”vikänsla” på arbetsplatsen.  Krav: • Fullgjord examen civilingenjör väg och vatten inriktning konstruktion eller anläggningsteknik och god kunskap inom konstruktion och betong alt. examen civilingenjör med relevant erfarenhet inom området som arbetsgivaren anser likvärdigt • Erfarenhet från beställarroll inom motsvarande roll/arbetsuppgifter och kunna arbeta självständigt med ansvarar för förvaltning och produktion av anläggningar, broar och stödkonstruktioner kopplat till tjänstens område • God erfarenhet av budgetarbete • God kommunikationsförmåga i svenska och engelska i tal och skrift • B körkort  Meriterande: • Erfarenhet av projektering • Betongklass 1, aktivt certifikat • Erfarenhet av projektledning av projekt inom området  Om arbetsplatsen Du ingår i ett mindre ”broteam” där trivselfaktorn är hög. Vi erbjuder ett spännande, varierande och utvecklande jobb tillsammans med erfarna medarbetare med mångårig erfarenhet av både investeringsprojekt, drift och underhåll. Med goda nätverk i branschen och regelbundet erfarenhetsutbyte får du goda chanser till vidareutveckling. Vi deltar regelbundet i utvecklingsprojekt i små och stora sammanhang, både egna och andras projekt, och ligger långt framme när det gäller nya metoder och materialval. Hållbarhet är en viktig ledstjärna i allt vårt arbete! Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling med mera. Läs gärna mer om vår verksamhet Fastighets- och gatukontoret - Malmö stad (malmo.se) Stadsutveckling - Malmö stad (malmo.se)  Övrigt På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose malmöbornas behov. I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan. Rekrytering i Malmö stad Jobba i Malmö stad Malmös stads personalpolicy och värdegrund

Malmö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!