LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Skåne län

Naturvårdshandläggare - strandskydd

  • Övrigt

Malmö

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år. Vi är ca 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon". Länsstyrelsen söker nu två, möjligtvis tre handläggare. Två av anställningarna är en tillsvidareanställning, då tillämpar vi sex månaders provanställning. Den tredje eventuella anställningen kommer vara en visstidsanställning under 2022 med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse. Naturprövningsenheten är en del av miljöavdelningen och består av 16 medarbetare som arbetar med prövning och tillsyn enligt 7 och 8 kapitlet i miljöbalken dvs. biotopskydd, strandskydd, naturreservat, nationalparker, Natura 2000 och artskydd samt samråd enligt 12 kapitlet miljöbalken. Vi bevakar även art- och områdesskydd i övriga ärenden som hanteras av Länsstyrelsen. Vi strävar efter en effektiv och rättssäker handläggning i syfte att uppnå en hållbar samhällsutbyggnad med stort hänsynstagande till våra regionala miljökvalitetsmål. Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan. ARBETSUPPGIFTER Du kommer ingå i ett team på fyra medarbetare som får till uppgift att genomföra de förändringar i strandskyddet som väntas under året. Ni kommer sätta er in i lagändringarna och förmedla kunskapen vidare inom organisationen. I arbetsuppgifter ingår också att förbereda eventuella beslut om återinförande respektive upphävande av strandskydd, pröva dispenser, granska och vid behov överpröva kommunala beslut om dispens. Att ge tillsynsvägledning inom strandskydd till kommunerna och bedriva tillsyn är också en del av arbetsuppgifterna. Teamet har även till uppgift att digitalisera strandskyddet varför det även kommer finnas GIS-kompetens i gruppen, en rekrytering som pågår parallellt. Inom gruppen kommer någon att få uppdraget att även vara projektledare och hålla samman arbetet och driva det framåt. Tjänsterna kommer i första hand att vara inriktade mot strandskydd, men även prövning inom andra områdesskydd, artskydd samt anmälan om samråd för påverkan av naturmiljön kan bli aktuellt. Du har ett stort eget ansvar för utredning, bedömning och skriva beslut. Strandskyddsteamet kommer att ingå i naturprövningsenheten där du har ett gott gäng med många kunniga och erfarna kollegor att stämma av med. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens. KVALIFIKATIONER Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer. Vi söker dig som har en högskoleutbildning i biologi, miljövetenskap eller motsvarande med inriktning mot naturvård och ekologi. Du kan också ha högskoleutbildning inom juridik, men då med inriktning mot miljörätt eller erfarenhet av arbete med strandskydd. Det är meriterande om du har läst miljörätt samt har erfarenhet av prövning och tillsyn enligt miljöbalken i offentlig verksamhet. Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina är meriterande. Är du intresserad av att få rollen som projektledare så är det meriterande om du har erfarenhet av att leda projekt. B-körkort är ett krav. Som handläggare hos oss tar du stort ansvar för ditt eget arbete och det är därför viktigt att du trivs med att utföra ditt arbete självständigt. Handläggningen gynnas också av samarbete med andra och du behöver därför ha god samarbetsförmåga samt tycka om att diskutera olika perspektiv med dina kollegor. Du är van vid att göra bedömningar och vid att både fatta och skriva väl avvägda beslut. Effektivitet och rättssäkerhet är ledord i din hantering av ärenden. Arbetet innebär också mycket kontakt med verksamhetsutövare, allmänhet, myndigheter samt kommuner och din kommunikativa förmåga är därför viktig för att nå ut med beslut och budskap. Säkerhetsklassning Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). ÖVRIGT Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Du hittar information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Länsstyrelsen i Skåne län

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!