LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borlänge kommun

Förstelärare åk 1-6 Nygårdsskolan

  • Skola & utbildning

Borlänge

Nygårdskolan är en F-6 skola i Borlänge kommun som består av 4 team i vilka personalen har ett nära samarbete med eleven i fokus. Utöver detta har skolan även ett elevhälsoteam där skolsköterska, kurator, utvecklingspedagog, speciallärare, socialpedagog, IKT-pedagog och skolledning ingår. Hela skolan genomsyras av kollegialt lärande, gemensamma mål och arbetsglädje. I vårt dagliga arbete är den demokratiska värdegrunden basen för vår människosyn och våra elever utvecklas i en interkulturell miljö där vi ser olikheter som en tillgång och vi, både personal och elever, lär av och tillsammans med varandra. På vår skola ska alla elever, både i skolan och i fritidshemmet ges möjlighet att utvecklas utifrån sin fulla kapacitet samt uppleva trygghet och studiero. Därför har skolan anställt tre utvecklare med fokus på utveckling av elevhälsan, IKT och fritidshemmet. I samarbete med RF-Sisu Dalarna har vi en rastverksamhet som ligger i framkant. Utöver detta driver skolans förstelärare vårt pedagogiska utvecklingsarbete utifrån beprövad erfarenhet och nya pedagogiska strömningar. Detta förstärks just nu i och med vårt deltagande i Skolverkets "Samverkan för bästa skola" där insatser kommer att genomföras fram till höstterminen 2022. Vår skola är en spännande och utvecklande arbetsplats som präglas av samsyn, arbetsglädje och gemenskap. Tillsammans stärker vi elevernas framtidstro och skapar därför goda förutsättningar för våra elevers framtid. Vi söker dig som vill vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete samt göra skillnad för varje enskild elev! Nu har vi fått möjligheter att förstärka våra förstelärartjänster och söker därför DIG! Självklart lockar vår värdegrund dig! - Jag finns här för Borlängebon - Jag gillar utmaningar - Jag möter varje människa med öppenhet ARBETSUPPGIFTER Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning. Du är väl insatt i LGR 11 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. I arbetet som förstelärare på Nygårdsskolan kommer du i första hand att driva, leda och utveckla skolans sva-undervisning med fokus på språkutvecklande arbetssätt. Du kan även få andra uppgifter beslutade i samverkan som att: * Tillsammans med skolledningen vara processledare och leda utvecklings, analys- och förändringar utifrån valda utvecklingsområden genom det systematiska kvalitetsarbetet * Vara drivande i skolans arbete mot en mer likvärdig undervisning som vilar på vetenskaplig grund och/ eller beprövad erfarenhet. * Stödja lärare att förankra undervisningen i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. * Utveckla undervisningsmaterial på skolan i syfte att höja kvaliteten i undervisningen. * Leda samtal kring lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning och på så sätt möjliggöra bestående och långsiktiga förändringar på skolan. Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen * Studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för pedagogiska diskussioner. * Bidra med utveckling av pedagogiska modeller som synliggör barn/elevers lärande. * Stödja kollegor och VFU-handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vara mentor under introduktionsperioder. * Stödja kollegor som saknar formell utbildning, i arbetet med planering, genomförande och bedömning. * Har förmågan att handleda kollegor i att tillägna sig alternativa undervisningsmetoder. Som förstelärare på vår skola kommer din lön att vara 10 000 kr/ månad utöver din grundlön. KVALIFIKATIONER Legitimerad lärare åk 1-6 . Erfarenhet kring arbete med språkutvecklande arbetssätt och tidigare utvecklingsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där kreativitet och flexibilitet är nyckelord. Din legitimation ska vara inregistrerad i Borlänge kommuns lärarlegitimationssystem senast 20210101. Du som inte är tillsvidareanställd i Borlänge kommun får skicka in din legitimation på begäran. Fyra års väl vitsordat arbete med undervisning från nuvarande arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare där god förmåga att förbättra elevers studieresultat och starkt intresse för undervisning visats. Du ska i ditt personliga brev beskriva och argumentera med ca 500 ord, VARFÖR du är lämpad för en förstelärartjänst och HUR du arbetar för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Utgå ifrån: HUR du tänker, VAD du gör och VARFÖR (ex i mötet med eleven, ledarskap i klassrummet, arbetsmetoder), samt HUR DU HAR BIDRAGIT till utvecklingsarbetet i din skola eller i verksamheten. Om du verkar som förstelärare i Borlänge kommun behöver du inte lämna ovanstående beskrivning. Eftersom förstelärartjänsten i nuläget är tidsbegränsad till 220331kommer du att få en tillsvidareanställning som lärare i grunden. ÖVRIGT För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt. Välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Borlänge kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-03
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!