LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Provledare och korridorsvakter till högskoleprovet den 8 maj 2021

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

vid Studentavdelningen. Sista ansökningsdag: 2021-05-06. Vill du göra en viktig insats för samhället?  Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Stockholms universitet bistår UHR i genomförandet av högskoleprovet i Stockholms län. Vid vårens högskoleprov behöver Stockholms universitet provledare och korridorvakter som kan arbeta lördagen den 8 maj 2021. Arbetet sker på provställen runt om i Stockholmsregionen, placering av personal meddelas fortlöpande och görs primärt utifrån angiven adress.  Arbetsuppgifter provledare Provledaren leder provet i en provlokal och ansvarar för att provet genomförs korrekt och att föreskrifter följs. Det krävs att provledaren är väl insatt i sin roll och sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information, att leda provdeltagarna genom provets olika moment, att genomföra legitimationskontroller samt att hantera provmaterial enligt instruktioner. Kvalifikationer provledare  Krav • Du ska ha läst minst 120 godkända högskolepoäng. • Du ska behärska flytande svenska, såväl skriftligt som muntligt. • Du ska ha tidigare erfarenhet av självgående arbete. Meriterande • Nuvarande eller tidigare arbete vid universitet eller högskola. • Nuvarande eller tidigare erfarenhet av offentlig sektor. • Vana och erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skola/lärosäte. • Vana och erfarenhet av att tala inför grupp. Arbetsuppgifter korridorvakt Korridorvakten har som uppgift att se till att provdeltagarna på provstället håller ett avstånd om två meter till varandra vid entréer, utanför toaletter, i gemensamma utrymmen och vid provlokaler, så att det inte uppstår trängsel på provstället. Om provdeltagare inte håller avstånd, ska korridorvakten uppmana provdeltagarna att göra detta.  Kvalifikationer korridorvakt Krav • Du ska behärska flytande svenska, såväl skriftligt som muntligt. • Du ska ha tidigare erfarenhet av självgående arbete. Meriterande • Du har läst minst 120 godkända högskolepoäng. • Nuvarande eller tidigare arbete vid universitet eller högskola. • Nuvarande eller tidigare erfarenhet av offentlig sektor. • Vana och erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skola/lärosäte. • Vana och erfarenhet av att tala inför grupp. Personliga egenskaper Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, strukturerad, stresstålig och samarbetsvillig. Du följer instruktioner och läser in dig på regler och rutiner. För arbetet krävs ett personligt engagemang. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor Du behöver noga läsa igenom en arbetsbeskrivning inför arbetstillfället samt delta i en kort digital utbildning. Arbetstiden under högskoleprovet är kl. 07.15-16.45 (8 timmar och 30 minuter). Timersättning vårterminen 2021 för provledare är 302,40 kr och för korridorvakter 218,40 kr inklusive semesterersättning. Lunchen är obetald och reseersättning utbetalas ej.  Möjlighet att arbeta kommande provtillfällen vid högskoleprovet finns. Nästa högskoleprov ges den 24 oktober 2021.  Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Covid-19 För att högskoleprovet ska kunna genomföras smittskyddssäkert kommer personalen som arbetar på provdagen att tilldelas munskydd samt ha tillgång till handsprit. Kontakt Närmare information om anställningen lämnas av handläggare Frida Garvill, Frida Eriksson och Klara Wik, hp.personal@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/ Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast CV. Var noga med att kryssa i ansökningsformuläret vilken eller vilka av anställningarna du söker. Kontakt med sökanden sker löpande. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 300
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!