LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Enhetschef till Vattenenheten

  • Övrigt

Jönköping

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. Som chef för Vattenenheten på Naturavdelningen leder du 20 engagerade medarbetare som arbetar med vattenförvaltning, vattenförsörjning, kalkning, biologisk mångfald, system för nationella miljödata, övergödningsåtgärder, miljöövervakning och miljömålsarbete. Enheten arbetar med löpande myndighetsuppdrag också med flera olika uppdrag och projekt. Det finns arbetsgrupper inom de olika områdena som självständigt planerar och utför arbetsuppgifter med styrning och uppföljning från enhetschefen. De övergripande målen för verksamheten är att bidra till att uppnå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen samt målen inom vattenförvaltningsarbetet. ARBETSUPPGIFTER Som enhetschef leder, planerar, organiserar och utvärderar du arbetet inom enheten. Du skapar engagemang och stödjer medarbetarna så att både individuella och gemensamma mål för enheten och Länsstyrelsen uppnås på ett effektivt sätt. Därtill ingår du även i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschef och fyra enhetschefskollegor. I uppdraget som enhetschef ingår särskilt: • arbetsmiljöansvar för enheten • verksamhetsansvar för enhetens samlade resultat, budget, planering och uppföljning, samt omvärldsbevakning • personalansvar, varav ansvar för lönesättning samt medarbetar- och kompetensutveckling. I rollen kommer du samverka i vattenfrågor med flera andra enheter på Länsstyrelsen, kommuner och intresseorganisationer i länet. Du kommer också ingå i miljönätverket som är ett forum för chefer inom miljöområdet på länsstyrelserna. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en akademisk utbildning med inriktning mot naturvetenskap, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, eller annat som bedöms likvärdigt. Då du kommer att leda en större enhet är det starkt meriterande med erfarenhet av arbetsledning, arbetsmiljöansvar, personalansvar och budgetansvar. Det är även meriterande med arbete inom offentlig förvaltning samt erfarenhet av miljöarbete, särskilt med inriktning mot vattenrelaterade miljöfrågor. Verksamheten på vattenenheten är komplex varför vi ser erfarenhet av att hantera uppdrag och resurser från olika uppdragsgivare och finansiärer som meriterande. Goda kunskaper i Excel underlättar arbetet och är meriterande då det är ett av våra viktigaste arbetsredskap. Du har även goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi söker dig som har god förmåga att leda, engagera och skapa delaktighet på din enhet i syfte att uppnå gemensamma mål på ett effektivt sätt. Du koordinerar enhetens arbete och har förmåga att prioritera mellan olika uppdrag samt tydliggöra ambitionsnivån för dina medarbetare. Utifrån en god omvärldsbevakning och strukturerat arbetssätt kan du analysera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet. Du utgör en stabil och trygg punkt för dina medarbetare och ger dem befogenheter att genomföra sina arbetsuppgifter självständigt. ÖVRIGT Intervjuer planeras att genomförs vecka 49. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning. Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/jobba-hos-oss

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-12-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!