LetsGig & Mecenat
Gigg från: Järfälla kommun

Rektorer till Berghemskolan och Vattmyraskolan

  • Övrigt

Järfälla

Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb. I dagsläget bildar båda skolorna en enhet. Från och med höstterminen 2021 kommer enheten att delas och vardera skola bilda egna resultatenheter. Efter delningen kommer Berghemskolan vara arbetsplats åt cirka 45 medarbetare och 290 elever och Vattmyraskolan för cirka 65 medarbetare och 400 elever. Med anledning av detta söker vi därför två rektorer, en till Berghemsskolan och en till Vattmyraskolan. Båda skolorna har stort fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar med ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) och fritidsdidaktiskt kollegium (FDK). I och med att skolorna har samma fokus kommer det att finnas möjligheter till nära samarbete och möjligheter till gemensamma utvecklingsprojekt. Båda skolorna är organiserade i team. Personalen i teamen har tillsammans ansvar för elevernas hela dag. Som stöd för teamens arbete finns flera olika grupper på skolan som ansvarar för utveckling av olika områden. Vi har fritidshem knutna till varje klass, från förskoleklass till skolår 3 och en fritidsklubb för elever i skolår 4-6. På skolorna är målsättningen att alla elever ska ha möjlighet att, med glädje och lust, utvecklas utifrån sin egen förmåga i en bra och trygg arbetsmiljö. Eleverna ska möta framtiden med tillförsikt. Vi skapar förutsättningar för barnen att förvärva kunskaper och färdigheter genom kritiskt tänkande och eget ansvar. ARBETSUPPGIFTER Du som rektor bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara närvarande i verksamheten och tillsammans med skolans personal utforma och utveckla en undervisning av hög kvalitet. Berghemskolan ska inom de kommande åren få nya lokaler då dagens skolbyggnad ska rivas och återuppbyggas. Du kommer tillsammans med förvaltningen att driva detta arbete och vara delaktig i utformning av lokaler utifrån skolans pedagogiska förutsättningar. Som rektor på Vattmyraskolan leder du och utvecklar kommunens språkspår där elever med språkstörning är inkluderade i skolans ordinarie i klasser. Som rektor i Järfälla kommun vill vi att du satsar långsiktigt och utövar ett idéburet ledarskap med utgångspunkt i tillitsbaserad och relationell styrning och ledning. Vidare ska rektor bygga goda och starka relationer med medarbetare, elever och deras vårdnadshavare. Uthållighet, framåtblick och utpräglad strategisk förmåga är viktiga egenskaper vi söker. Rektor har också fokus på mål- och resultatuppfyllelse och varje elevs rättighet och möjlighet att utvecklas i enlighet med de nationella målen. Rektor besitter god kunskap om och erfarenhet av det förebyggande och främjande elevhälsoarbetets avgörande betydelse för skolans förmåga att lyckas med sitt uppdrag. Som rektor för en skola har du helhetsansvar för kvalitets- och skolutveckling, personal, ekonomi och arbetsmiljö. I Järfälla kommun kan du förvänta dig ett gott stöd från förvaltningsledningen och de centrala stödfunktioner som finns i form av bland annat Järfälla barn- och elevhälsa med förskole- och skolstöd samt Järfälla Språkcentrum där kommunens modersmålsundervisning och mottagande av nyanlända elever är organiserat. Du ingår i förvaltningens chefsgrupp där du möter kollegor kontinuerligt och där vi tillsammans bygger den koncernanda som vi vill ska prägla vårt arbete i barn- och ungdomsförvaltningen. KVALIFIKATIONER Genom utbildning och erfarenhet ska du ha förvärvat pedagogisk insikt, gärna inom en politikerstyrd organisation. Genomgången eller pågående rektorsutbildning är meriterande. Då skolorna har stort fokus på ämnesdidaktiskt och fritidsdidaktiskt kollegium, är det meriterande om du har erfarenheter och kunskaper inom detta område. Likaså är kunskaper om språkstörning meriterande till tjänsten på Vattmyraskolan och erfarenhet av att vara delaktig i byggande och projektering av ny skola är meriterande för tjänsten på Berghemskolan. Du ska också: - ha kunskap om svenskt utbildningsväsende och de lagar och förordningar som styr verksamheten - ha kunskap om pedagogiska teorier som stimulerar till lärande - vara förtrogen med forskning inom skola - ha förmåga att omsätta teori till praktik - kunna kommunicera väl på svenska både i tal och skrift - vara van IT-användare - ha grundläggande kunskaper i ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt - ha god organisations- och administrationsförmåga Som person är det viktigt att du har förmåga att leda, skapa delaktighet och engagemang. Eftersom du kommer att ha många kontakter är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och att du kommunicerar på ett tydligt sätt. Självklart tar du ansvar för din uppgift, strukturerar ditt angreppssätt och driver processer vidare. Du är ekonomiskt medveten, noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du trygg, stabil och har insikt i hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du ska ha dokumenterad arbetsledande erfarenhet från skola. Om ovanstående stämmer in på dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan! Intervjuer sker löpande. ÖVRIGT Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Järfälla kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!