LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Kalmar län

Områdesskyddshandläggare

  • Övrigt

Kalmar

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar. På naturskyddsenheten arbetar idag 30 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i enhetens områdesskyddsgrupp och jobba med Kalmar läns finaste natur med en variation av skogar, hävdade marker, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Arbetsuppgifterna kan bestå av följande delar: Bildande av nya naturreservat och naturvårdsavtal. Revidering av skötselplaner för befintliga naturreservat. Utredning av nya Natura 2000-områden med rikt fågelliv. Du kommer utföra och analysera naturvärdesinventeringar samt göra väl avvägda bedömningar av bevarandevärdenas status, utveckling och avgränsning. Bildande av naturreservat innebär mycket dialog med markägare m.fl. samt formulering av väl motiverade beslut och förskrifter som skyddar och utvecklar områdena långsiktigt. Båda nya och gamla reservat behöver skötselplaner där du beskriver hur områdena ska förvaltas vad gäller naturvärdena och för rekreation och friluftsliv. Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt startar, genomför och inte minst avslutar projekt. Vi jobbar nära berörda markägare och intressenter varför tydlighet, dialog och kommunikation är viktiga delar av jobbet, liksom förståelse för den pågående markanvändningen. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård inom biologi eller skog, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten. Du ska ha förmåga att kunna samverka, kommunicera och skapa goda kontakter Det är viktigt att du har vana och intresse av att uttrycka dig väl i tal och skrift. Meriterande är om du har några års erfarenhet av arbete med naturvård, gärna på en kommun eller myndighet. Erfarenhet av fältarbete, Arc Gis samt kunskap inom olika arter och ekosystem, är något som vi värderar högt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbete i grupp och din förmåga att möta markägarna. Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö, har bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet. Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Länsstyrelsen i Kalmar län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!